Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Sở Y tế TP.HCM khởi động “Ngày hội việc làm”

(Dân sinh) - Lần đầu tiên các bác sĩ vừa nhận Chứng chỉ hành nghề sau khi hoàn thành chương trình thí điểm thực hành tại bệnh viện gắn liền với trạm y tế có cơ hội chọn lựa nơi làm việc một cách minh bạch và công bằng thông qua “Ngày hội việc làm”.

Sở Y tế TP.HCM vừa họp trực tuyến với lãnh đạo của tất cả bệnh viện trực thuộc và lãnh đạo tất cả Trung tâm y tế quận, huyện thống nhất các hoạt động của “Ngày hội việc làm” dành cho các bác sĩ vừa hoàn thành chương trình thí điểm thực hành tại bệnh viện gắn liền với trạm y tế.  

Theo đó, tất cả bệnh viện, các trung tâm y tế sẽ giới thiệu những hoạt động của đơn vị mình, đồng thời công khai nhu cầu tuyển dụng theo vị trí việc làm để tất cả các bác sĩ nghiên cứu, suy nghĩ kỹ trước khi chính thức đặt bút ghi tên mình vào danh sách tuyển dụng của đơn vị nào. 

Theo kế hoạch, thời điểm chính thức diễn ra “Ngày hội việc làm” là 7 giờ sáng ngày 15/8,  tại khuôn viên của Bệnh viện Phục hồi chức năng và Bệnh nghề nghiệp.  

61 bệnh viện và trung tâm y tế đã chính thức đăng thông tin giới thiệu về đơn vị và nhu cầu tuyển dụng trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế TP.HCM để các bác sĩ trẻ dễ dàng tra cứu thông tin, nghiên cứu, suy nghĩ kỹ trước khi chính thức đặt bút ghi tên mình vào danh sách tuyển dụng của đơn vị nào

61 bệnh viện và trung tâm y tế đã chính thức đăng thông tin giới thiệu về đơn vị và nhu cầu tuyển dụng trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế TP.HCM để các bác sĩ trẻ dễ dàng tra cứu thông tin, nghiên cứu, suy nghĩ kỹ trước khi chính thức đặt bút ghi tên mình vào danh sách tuyển dụng của đơn vị nào

Tại đây, mỗi bệnh viện và trung tâm có nhu cầu tuyển dụng (tổng cộng có 61 đơn vị có nhu cầu tuyển dụng) sẽ được bố trí một quầy để các bác sĩ trẻ đến đăng ký việc làm, đây cũng là nơi để lãnh đạo các đơn vị có thể phỏng vấn nhanh nhằm phát hiện năng khiếu phụ cần có theo các vị trí việc làm, đồng thời cũng là nơi để các ứng cử viên có thể hỏi thêm thông tin về đơn vị trước khi đặt bút đăng ký. 

Theo Ban tổ chức, tại thời điểm diễn ra “Ngày hội việc làm”, mỗi bác sĩ sẽ có 3 cơ hội chọn nơi làm việc lâu dài cho mình, tương ứng với 3 vòng đăng ký nơi làm việc.  Mỗi vòng dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 30 phút, tại mỗi vòng mỗi bác sĩ chỉ có một cơ hội chọn nơi đăng ký việc làm. Như vậy có khả năng sẽ có nhiều bác sĩ đăng ký tại một đơn vị, con số này sẽ vượt quá nhu cầu tuyển dụng của đơn vị đó.  

Trong trường hợp đó, lãnh đạo đơn vị này sẽ hội ý sau khi đã trực tiếp trao đổi, phỏng vấn nhanh các ứng cử viên đã đăng ký, và chỉ chọn ra đúng số lượng mà đơn vị đã công khai cần tuyển dụng.  

Các bác sĩ không được đơn vị chọn sẽ còn 2 cơ hội khác tương ứng 2 vòng còn lại để chọn lựa và đăng ký nơi làm việc. Ban tổ chức sẽ sử dụng công cụ CNTT để hỗ trợ cho các đơn vị trong việc xác định và chọn ra ứng viên phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị.