Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tạm ngừng tổ chức lễ viếng tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 12/6 đến hết 14/8

Theo thông tin từ Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19/5, từ ngày 12/6 đến hết ngày 14/8, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tạm ngừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2023.

Chiến sĩ tiêu binh ngày đêm canh giấc ngủ cho Người. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Chiến sĩ tiêu binh ngày đêm canh giấc ngủ cho Người. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Theo thông tin từ Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19/5, từ ngày 12/6 đến hết ngày 14/8, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tạm ngừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2023.

Trong thời gian tu bổ, công trình Lăng vẫn phục vụ đồng bào, khách quốc tế đến tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày 15/8.