Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tăng cường kiểm tra công tác ATVSLĐ tại các công trình xây dựng

(Dân sinh) - Thời gian tới Sở Xây dựng phối hợp với UBND quận, huyện, TP Thủ Đức (TP.HCM) tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại các công trình xây dựng, trong đó lưu ý đến các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ. Đặc biệt kiên quyết xử lý vi phạm, đình chỉ thi công đối với các nhà thầu không tuân thủ đúng các quy định về ATVSLĐ.

UBND TP.HCM vừa ban hành chỉ thị về tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn TP.HCM. 

Theo UBND TP.HCM để khắc phục những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra, từng bước đưa công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực ATVSLĐ đi vào nề nếp và đúng quy định của pháp luật; bảo đảm việc phối hợp điều tra tai nạn lao động ngày càng đầy đủ, toàn diện, khách quan, trung thực, chính xác, kịp thời, Chủ tịch UBND TP yêu cầu người đứng đầu chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ.  

Trong đó, Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành TP và UBND quận, huyện, TP Thủ Đức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật ATVSLĐ, triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra, điều tra tai nạn lao động theo đúng quy định; nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về ATVSLĐ; tăng cường khả năng phân tích, dự báo, cập nhật kịp thời tình hình ATVSLĐ,…

TP.HCM kiên quyết xử lý vi phạm, đình chỉ thi công đối với các nhà thầu không tuân thủ đúng các quy định về an toàn lao động trong công trình xây dựng.

TP.HCM kiên quyết xử lý vi phạm, đình chỉ thi công đối với các nhà thầu không tuân thủ đúng các quy định về an toàn lao động trong công trình xây dựng.

Sở Xây dựng phối hợp với UBND quận, huyện, TP Thủ Đức tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các công trình xây dựng, trong đó lưu ý đến các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ, các nhà thầu tư nhân không có pháp nhân. “Kiên quyết xử lý vi phạm, đình chỉ thi công đối với các nhà thầu không tuân thủ đúng các quy định về an toàn lao động trong công trình xây dựng”, chỉ thị nêu rõ. 

Sở Y tế phối hợp với UBND quận, huyện, TP Thủ Đức và các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TP; kiên quyết xử lý đình chỉ hoạt động đối với những cơ sở vi phạm nghiêm trọng về vệ sinh lao động. 

Đối với các đơn vị, doanh nghiệp và người sử dụng lao động trên địa bàn TP, phân công người có đầy đủ chuyên môn, năng lực và có các chứng chỉ phù hợp quy định làm cán bộ giám sát an toàn theo đúng quy định của Luật ATVSLĐ. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác ATVSLĐ tại công trình để đề ra biện pháp loại trừ, giảm thiểu các mối trước khi phân công công nhân làm việc. Tổ chức huấn luyện ATVSLĐ và hướng dẫn những quy định biện pháp làm việc an toàn cho người lao động theo đúng quy định.

Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động và có biện pháp kiểm tra, giám sát buộc người lao động sử dụng đúng và đầy đủ các phương tiện, trang bị bảo vệ cá nhân đã được cấp phát… 

Đối với người lao động, chấp hành nghiêm các nội quy, quy trình và biện pháp bảo đảm ATVSLĐ tại nơi làm việc;…kiên quyết từ chối làm việc khi các điều kiện an toàn lao động chưa được đảm bảo.