Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ, trẻ em gái nhằm xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới

Ngày 14/11, TP. Cần Thơ sẽ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì Bình đẳng giới (BĐG) và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

Ngay từ đầu năm, UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành kế hoạch Thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐG thành phố Cần Thơ năm 2023, trong đó đề ra nhiệm vụ đưa nội dung về giới, BĐG được vào chương trình giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định và phấn đấu đạt 80% dân số được tiếp cận kiến thức cơ bản về BĐG.

Trong thời gian qua, nhiều hoạt động, chương trình, cuộc thi nhằm thúc đẩy BĐG trong học sinh, sinh viên đã được tổ chức tại các trường học trên địa bàn thành phố, giúp các em được tiếp cận kiến thức cơ bản về BĐG.

Sở LĐ-TB&XH tổ chức truyền thông BĐG đến các em học sinh.

Sở LĐ-TB&XH tổ chức truyền thông BĐG đến các em học sinh.

Nhân Tháng hành động vì BĐG và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023. TP. Cần Thơ tiếp tục tăng cường tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng và tình hình thực tế như: Truyền thông trực tiếp, tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh, truyền hình, hệ thống thông tin cơ sở ở các xã, phường, thị trấn, các trang thông tin điện tử, mạng xã hội... phát hành các sản phẩm truyền thông về chính sách an sinh xã hội, vai trò của phụ nữ, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại  phụ nữ và trẻ em.

Bà Phan Quỳnh Dao, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP. Cần Thơ cho biết: Hưởng ứng Tháng hành động vì BĐG và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố  tổ chức các diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn về các nội dung liên quan đến chủ đề Tháng hành động năm 2023; tuyên truyền về các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nói chung và phụ nữ, trẻ em nói riêng, vai trò của việc tăng quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc thúc đẩy BĐG.

Cần Thơ phấn đấu đạt 60% cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ.

Cần Thơ phấn đấu đạt 60% cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ.

Tổ chức các cuộc thi về chủ đề BĐG  và bạo lực trên cơ sở giới, giao lưu văn nghệ, thể thao... tổ chức hoạt động hỗ trợ các nạn nhân, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác BĐG, phòng ngừa ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em nói chung và công tác triển khai Tháng hành động năm 2023 nói riêng.

Đồng thời, huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động, tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân bị xâm hại, bị bạo lực, bị mua bán, bị bóc lột. Xử lý nghiêm các vi phạm về BĐG, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội.

Thời gian qua, Ban Vì sự tiến bộ (VSTB) của phụ nữ các cấp thành phố thường xuyên phối hợp các ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; văn bản chỉ đạo của Ủy ban quốc gia VSTB của phụ nữ Việt Nam; các kế hoạch, chương trình quốc gia của thành phố có liên quan đến công tác BĐG và VSTB của phụ nữ. Trong đó, chú trọng tham mưu lãnh đạo đơn vị, địa phương tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ phát triển về mọi mặt; quan tâm công tác cán bộ nữ, tạo nguồn cán bộ nữ đảm bảo về chất lượng và có kế hoạch sử dụng phù hợp; chú trọng phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao; quan tâm tỷ lệ cán bộ nữ, trẻ tuổi, là người dân tộc thiểu số giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý của từng cấp theo quy định. Phấn đấu đạt 60% cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ.

Thời gian qua, Ban Vì sự tiến bộ (VSTB) của phụ nữ các cấp trong thành phố thường xuyên phối hợp các ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; văn bản chỉ đạo của Ủy ban quốc gia VSTB của phụ nữ Việt Nam.

Thời gian qua, Ban Vì sự tiến bộ (VSTB) của phụ nữ các cấp trong thành phố thường xuyên phối hợp các ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; văn bản chỉ đạo của Ủy ban quốc gia VSTB của phụ nữ Việt Nam.

 Để hoàn thành mục tiêu Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn TP Cần Thơ, Ban VSTB của phụ nữ thành phố có những giải pháp, kế hoạch như:  Ban VSTB của phụ nữ TP Cần Thơ tiếp tục tham mưu giải pháp, cơ chế phối hợp liên ngành chặt chẽ để thực hiện có hiệu quả công tác BĐG và VSTB của phụ nữ của thành phố. Đồng thời, tăng cường phối hợp tuyên truyền BĐG và triển khai hỗ trợ địa phương, đơn vị thực hiện các mô hình Nữ công nhân nhà trọ, Ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới, duy trì thực hiện các quy định về hỗ trợ xây dựng, sửa đổi Quy ước đảm bảo nguyên tắc BĐG, tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực lao động, việc làm, mô hình Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân, Phụ nữ khởi nghiệp...

Đối với các mô hình địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh ở cộng đồng và các mô hình liên quan đang được triển khai bởi các cơ quan, đoàn thể tại địa phương, cần tập trung rà soát, đánh giá hiệu quả để có phương án hỗ trợ kinh phí duy trì hoạt động, hỗ trợ đối tượng tham gia, tăng lợi ích của các dịch vụ, đảm bảo tính sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có nhu cầu được trợ giúp. Tăng cường các hình thức tuyên truyền về mô hình để người dân biết và sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu; nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình thông qua các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, khen thưởng, biểu dương đối với đội ngũ cán bộ, cộng tác viên nòng cốt. Phối hợp kiểm tra, giám sát, đánh giá của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Ông Nguyễn Thực Hiện - PCT UBND TP.Cần Thơ chia sẻ tại Họp mặt - Tọa đàm nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Ông Nguyễn Thực Hiện - PCT UBND TP.Cần Thơ chia sẻ tại Họp mặt - Tọa đàm nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Đối với các mô hình cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đã được xây dựng tại Trung tâm Công tác xã hội, tăng cường phối hợp cơ quan để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực; đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng liên quan cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực, người gây bạo lực.

Giới thiệu rộng rãi số điện thoại 18008065 cung cấp dịch vụ hỗ trợ, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại Trung tâm Công tác Xã hội thuộc Sở LĐ-TB&XH thành phố để người dân liên hệ khi cần hỗ trợ. Đồng thời giới thiệu kết nối về Tổng đài điện thoại quốc gia khi người dân có nhu cầu.