Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Giúp hơn 2.000 hộ thoát nghèo từ mô hình nhân rộng giảm nghèo

(Dân sinh) - Sau 5 năm thực hiện triển khai Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh Thanh Hóa đã giúp trên 2.000 hộ dân thoát nghèo.

Ngày 14/10, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Thanh Hóa: Giúp hơn 2.000 hộ thoát nghèo từ mô hình nhân rộng giảm nghèo - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị

Sau 5 năm thực hiện tỉnh Thanh Hóa đã triển khai thực hiện 224 dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo với tổng kinh phí thực hiện là trên 100 tỷ đồng, gồm cả nguồn đối ứng của người dân.

Dự án đã giúp trên 2.000 hộ thoát nghèo, trong đó nhiều hộ vươn lên có điều kiện kinh tế khá, tích lũy được nhiều kinh nghiệm sản xuất và quay lại hỗ trợ hộ nghèo khác cùng phát triển kinh tế.

Từ việc góp vốn đối ứng, quy định thu hồi và luân chuyển vốn đã góp phần thay đổi ý thức của hộ gia đình từ việc trông chờ ỷ lại đến tăng ý thức, trách nhiệm, có sự đầu tư nghiêm túc để duy trì, phát triển nguồn vốn được hỗ trợ.

Dự án còn giúp người nghèo thay đổi tư duy, nhận thức trong cách làm, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho các hộ tham gia…

Ông Lê Minh Hành, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa cho biết, dù đạt được nhiều kết quả quan trọng, song trong quá trình triển khai thực hiện dự án còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, như: Sự quan tâm vào cuộc của chính quyền địa phương một số nơi chưa cao. Sự chủ động của người dân khi tham gia dự án còn thấp. Việc tuyên truyền để người dân hiểu rõ cơ chế đối ứng và thu hồi chưa được quan tâm đúng mức. Việc khảo sát, lựa chọn mô hình thực hiện dự án chưa chính xác, dẫn tới trong quá trình triển khai có đơn vị còn đề nghị thay đổi mô hình, làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn của chương trình...

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ, trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong quá trình thực hiện dự án tại địa phương. Đồng thời phân tích những khó khăn, vướng mắc, hạn chế còn tồn tại trong quá trình thực hiện mô hình, từ đó đưa ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện cho giai đoạn tới.