Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Hơn 2,2 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn”, tặng quà đoàn viên khó khăn

Hơn 2,2 tỉ đồng là tổng số tiền Công đoàn Thanh Hóa thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho hàng trăm người lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hướng tới chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Theo đó, từ ngày 17/11 đến ngày 26/11, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa thành lập 4 đoàn công tác đến thăm hỏi, trao hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn” và tặng quà cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa trao tặng quà cho đoàn viên khó khăn tại huyện Thiệu Hóa

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa trao tặng quà cho đoàn viên khó khăn tại huyện Thiệu Hóa

Tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng sẽ được LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa trao kinh phí xây dựng “Mái ấm công đoàn” cho 26 đoàn viên khó khăn về nhà ở; tặng quà cho 431 đoàn viên viên ốm đau, bị bệnh hiểm nghèo, di chứng tại 27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Ngay trong ngày 20/11, đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã thăm hỏi, tặng quà đoàn viên, NLĐ các huyện: Hậu Lộc; Ngọc Lặc; Thiệu Hoá; Thọ Xuân; TP Sầm Sơn; Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa; Công đoàn ngành Công thương và Công đoàn Viên chức tỉnh.

Tại công đoàn ngành Công thương, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã trao 2 nhà “Mái ấm công đoàn” với tổng số tiền 90 triệu đồng và tặng quà cho 4 đoàn viên ốm đau, bị bệnh hiểm nghèo, di chứng với tổng số tiền 12 triệu đồng.

Tại TP Sầm Sơn, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã tặng quà cho 22 đoàn viên ốm đau, bị bệnh hiểm nghèo, di chứng với tổng số tiền 57 triệu đồng.

Tại Công đoàn Viên chức tỉnh Thanh Hóa, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã trao tiền hỗ trợ làm nhà “Mái ấm công đoàn” cho 1 đoàn viên với số tiền 30 triệu đồng.

Tại Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng 243 suất quà cho đoàn viên ốm đau, bị bệnh hiểm nghèo, di chứng với tổng số tiền 619 triệu đồng.

Tại huyện Hậu Lộc, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã trao tiền hỗ trợ làm nhà “Mái ấm công đoàn” cho 1 đoàn viên với số tiền 40 triệu đồng và 31 đoàn viên ốm đau, bị bệnh hiểm nghèo, di chứng số tiền 84 triệu đồng.

Tại huyện Thọ Xuân, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã trao tiền hỗ trợ làm nhà “Mái ấm công đoàn” cho 1 đoàn viên với số tiền 45 triệu đồng và 18 đoàn viên ốm đau, bị bệnh hiểm nghèo, di chứng số tiền 52 triệu đồng.

Tại huyện Ngọc Lặc, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã trao 2 nhà “Mái ấm công đoàn” với tổng số tiền 65 triệu đồng và 17 đoàn viên ốm đau, bị bệnh hiểm nghèo, di chứng số tiền 51 triệu đồng.

Tại huyện Thiệu Hóa, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã trao kinh phí hỗ trợ làm nhà “Mái ấm công đoàn” cho 1 đoàn viên với số tiền 40 triệu đồng và 38 đoàn viên ốm đau, bị bệnh hiểm nghèo, di chứng số tiền 92 triệu đồng.

Bà Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực chăm lo đoàn viên, NLĐ hướng tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Những hoạt động, việc làm ý nghĩa này nhằm kịp thời quan tâm, động viên các đoàn viên, NLĐ gặp khó khăn, ốm đau, bệnh tật. Qua đó, giúp người lao động vơi bớt nhọc nhằn, an tâm sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh".