Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa luân chuyển, điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt

(Dân sinh) - Chiều 20/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị công bố và trao các quyết định về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử bầu các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tặng hoa, trao quyết định cho các cá nhân nhận nhiệm vụ công tác mới

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tặng hoa, trao quyết định cho các cá nhân nhận nhiệm vụ công tác mới

Theo đó, bà Lương Thị Hoa, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Thiệu Hoá, nhiệm kỳ 2020 – 2025, để điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Huyện uỷ Như Xuân, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Phạm Đình Minh, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện uỷ Thạch Thành, nhiệm kỳ 2020 – 2025, thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành nhiệm kỳ 2021 – 2026, để điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Huyện uỷ Bá Thước, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chuẩn y kết quả bầu ông Thái Xuân Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Thọ Xuân giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Thọ Xuân nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Trịnh Văn Thế, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ TP Thanh Hoá, nhiệm kỳ 2020 – 2025, để điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hóa.

Ông Bùi Văn Lưỡng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện uỷ Bá Thước, nhiệm kỳ 2020 – 2025, để điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Thanh Hóa.

Ông Phạm Văn Tuấn, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lang Chánh, nhiệm kỳ 2020 – 2025, thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh, nhiệm kỳ 2021 – 2026, để điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thanh Hóa.

Ông Lê Hùng Cường, thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa để điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ Ngọc Lặc, nhiệm kỳ 2020 – 2025; giới thiệu để HĐND huyện Ngọc Lặc bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Nguyễn Thành Luân, thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư để điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện uỷ Triệu Sơn, nhiệm kỳ 2020 – 2025; giới thiệu ứng cử để HĐND huyện Triệu Sơn bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Đinh Văn Hưng, thôi giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa để điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện uỷ Thạch Thành; giới thiệu để HĐND huyện Thạch Thành bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Võ Minh Khoa thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện uỷ Bá Thước, nhiệm kỳ 2020 – 2025, để điều động giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Bà Nguyễn Thị Thục, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá được giới thiệu để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá.

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện uỷ Triệu Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn, nhiệm kỳ 2021 – 2026, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định của Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá về việc bổ nhiệm ông Hà Ngọc Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa.