Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hoá: Tạo bước đột phá trong giải quyết việc làm

“Xác định phát triển thị trường lao động theo hướng hiện đại là một trong những khâu đột phá để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa. Bởi vậy, những năm qua các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.Chương trình mục tiêu quốc gia GQVL đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp trong toàn tỉnh Thanh Hoá, và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá” – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đầu Thanh Tùng khẳng định.

 Những giải pháp tạo bước đột phá trong giải quyết việc làm.

 Trong những năm gần đây, tỉnh Thanh Hoá đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp giải quyết việc làm và trong đó đã có nhiều giải pháp tạo bước đột phá trong lĩnh vực này.Điểm nổi bật trong 3 năm qua là Thanh Hoá đã thực hiện nhiều giải pháp mang tính đột phá trong công tác GQVL, cùng với các chương trình kinh tế trọng điểm gắn việc chuyển dịch cơ cấu lao động và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cụ thể: phát triển các mô hình kinh tế trang trại, gia trại; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chú trọng khai thác, chế biến thủy hải sản; xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông các khu công nghiệp… góp phần GQVL mới cho hàng ngàn lao động. 

Đào tạo nghề sửa ô tô cho lao động tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hoá

Đào tạo nghề sửa ô tô cho lao động tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hoá

Xác định công tác GQVL cho người lao động là vấn đề quan trọng góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn, giúp giảm nghèo nhanh và bền vững, nên trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hoá luôn quan tâm thực hiện. Tỉnh Thanh Hoá đã tăng cường thu hút đầu tư, tạo nhiều việc làm mới. Đồng thời chỉ đạo nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tăng cường hoạt động tư vấn, kết nối giới thiệu việc làm... từ đó hoàn thành vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Một trong những giải pháp được tỉnh Thanh Hoá triển khai hiệu quả đó là thực hiện chính sách thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đầu tư phát triển cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, từ đó giúp giải quyết việc làm tại chỗ cho người dân. Phát triển mạnh mẽ các khu công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Các đơn vị tiếp tục tạo ra những đột phá mới trong công tác đào tạo, giải quyết việc làm cho người lao động và từng bước đáp ứng nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp trong các ngành kinh tế ở địa phương.

Thời gian qua, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực vào cuộc triển khai, rà soát, tư vấn, thực hiện các hoạt động hỗ trợ việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh. Trong đó, các đơn vị tập trung vào các hoạt động chính như: Truyền thông, nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình; hỗ trợ phát triển thị trường lao động; hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện học nghề, tìm kiếm việc làm; vay vốn tạo việc làm từ quỹ quốc gia về việc làm; hỗ trợ đưa lao động đi làm việc tại nước ngoài…

Đào tạo nghề gắn với GQVL

Với vai trò nòng cốt, Sở LĐ-TB&XH đã nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh giao chỉ tiêu về đào tạo việc làm để các địa phương xây dựng triển khai các hoạt động hỗ trợ tạo việc làm gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, đơn vị tích cực phối hợp với các địa phương đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trọng tâm, trọng điểm hỗ trợ về việc làm.Các đơn vị chức năng khéo léo lồng ghép các chính sách tuyển dụng, thu hút lao động, thông tin thị trường lao động, đặc điểm và xu thế của thị trường lao động trong, ngoài nước, các thị trường lao động truyền thống, thị trường lao động mới và các chương trình xuất khẩu lao động… Trên cơ sở đó, các địa phương đều căn cứ kế hoạch để xây dựng, ban hành các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ, giải quyết việc làm. Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động và nâng cao chất lượng đào tạo nghề.

Thị trường lao động cơ bản được phục hồi mạnh so với năm 2021 và năm 2022, công tác giải quyết việc làm gắn với nâng cao thu nhập cho người lao động luôn được chính quyền các địa phương quan tâm thực hiện. Ngành LĐ-TB&XH đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 16/3/2023 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP của Chính phủ về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Từ đầu năm đến nay đã tổ chức 43 phiên giao dịch việc làm (tăng 34,4% so với cùng kỳ năm 2022) với 340 lượt doanh nghiệp, đơn vị và 19.350 người lao động tham gia tuyển dụng; qua đó, kết nối việc làm thành công cho 1.873 lao động có nhu cầu tìm việc làm trong nước, đi làm việc ở nước ngoài và học nghề. Tổ chức, hướng dẫn 9.592 lao động hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc và đăng ký dự thi tiếng Hàn lần thứ nhất năm 2023 theo chương trình EPS. Đến nay, toàn tỉnh đã tạo việc làm cho 47.620 lao động (đạt 82,1% kế hoạch năm và bằng 108,7% cùng kỳ năm 2022).

Tư vấn việc làm cho người lao động tại các phiên giao dịch việc làm

Tư vấn việc làm cho người lao động tại các phiên giao dịch việc làm

Trong những năm qua, Thanh Hoá tăng cường hiệu quả công tác quản lý, cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Thanh Hóa. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý lao động cho các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, chủ đầu tư, nhà thầu và người lao động. Trong 9 tháng đầu năm, đã cấp mới, cấp lại và gia hạn giấy phép cho 1.401 lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Thanh Hóa.

Đồng thời tích cực thực hiện các giải pháp nhằm xây dựng, củng cố quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Trong 9 tháng đầu năm đã tiếp nhận, thẩm định 173 nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, thông báo làm thêm giờ... của doanh nghiệp. Hoàn thành điều tra lao động, tiền lương năm 2023 cho 200 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Các cơ sở GDNN tổ chức thông tin, tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh đào tạo nghề; tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tạo sự đột phá về chất lượng hoạt động GDNN. Tích cực tham mưu triển khai quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh theo hướng mở, linh hoạt, hình thành mạng lưới có đủ năng lực đào tạo nhân lực các cấp trình độ trong GDNN.

Đến nay, toàn tỉnh có 66 cơ sở GDNN đang tuyển sinh và đào tạo 35 mã ngành, nghề cao đẳng; 49 mã ngành, nghề trung cấp và 16 ngành, nghề trọng điểm. Hướng dẫn tổ chức kiện toàn tổ chức, bộ máy đối với 11 trường cao đẳng và 15 trường trung cấp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các hoạt động kết nối giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp trong hợp tác đào tạo nhằm cung ứng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề đáp ứng nhu cầu tuyển dụng. Hiện nay, toàn tỉnh tuyển sinh được 59.600 người, đạt 71,74% kế hoạch và bằng 101,88% so với cùng kỳ năm 2022. Các cơ sở GDNN ngày càng được tăng cường để đáp ứng yêu cầu đào tạo. Chỉ đạo tổ chức 22 hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn và ngày hội tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp với sự tham gia của gần 6.000 lượt cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên tại các cơ sở GDNN.

Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Trong những năm qua, ngành đã tham mưu trình UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt danh mục thiết bị đào tạo đề nghị mua sắm của 6 trường cao đẳng, trung cấp công lập. Hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố, huyện, các cơ sở GDNN thực hiện đảm bảo tiến độ, hiệu quả các tiểu dự án thành phần thuộc các Chương trình MTQG.  Đến nay, đã tổ chức được trên 80 lớp đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng với khoảng 2.635 người.

Các doanh nghiệp tạo việc làm cho lao động tại địa phương

Các doanh nghiệp tạo việc làm cho lao động tại địa phương

Nắm bắt xu hướng phát triển của thị trường lao động, nhiều năm trở lại đây, tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều cơ chế, chính sách liên quan đến GDNN. Trong đó, tỉnh đã tiến hành rà soát, sắp xếp lại mạng lưới cơ sở GDNN theo hướng tinh gọn, cơ cấu hợp lý và phát triển ổn định. Theo thống kê, hiện nay quy mô GDNN trong tỉnh có 66 cơ sở đang tuyển sinh và đào tạo 35 mã ngành, nghề cao đẳng; 49 mã ngành, nghề trung cấp và 16 ngành, nghề trọng điểm. Các cơ sở GDNN đã tích cực đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tạo sự đột phá về chất lượng dạy nghề, góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đầu Thanh Tùng cho biết: “Chất lượng GDNN ngày càng được nâng cao, cơ bản đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Ở nhiều nghề trọng điểm, kỹ năng nghề của lao động Thanh Hóa đã đạt chuẩn quốc gia và khu vực. Lao động qua đào tạo nghề nghiệp có thể tham gia vào hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế và đảm nhận nhiều vị trí công việc phức tạp tại các doanh nghiệp. Cũng nhờ đó, cơ cấu lao động trong tỉnh hiện nay có sự chuyển dịch theo hướng tích cực. Theo thống kê, hiện nay quy mô lao động của tỉnh Thanh Hoá ước đạt trên 2,41 triệu người. Nhằm tạo tiền đề vững chắc cho việc xây dựng và phát triển đồng bộ thị trường lao động, góp phần huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng hiện đại, đảm bảo kết nối thị trường lao động trong và ngoài nước; đồng thời, đảm bảo cho người lao động tìm kiếm được việc làm”.

“Trong thời gian tới, để đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, nhất là việc phát triển lao động theo hướng hiện đại trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Thanh Hóa sẽ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Trước hết là thực hiện việc chuyển đổi mô hình đào tạo tại các cơ sở GDNN theo hướng chủ động nắm bắt và đón đầu nhu cầu và yêu cầu của thị trường lao động. Trong đó, tích cực đổi mới nội dung và chương trình đào tạo, tập trung gắn kết hoạt động đào tạo của nhà trường với hoạt động sản xuất của doanh nghiệp thông qua các mô hình liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào trong hoạt động giảng dạy và nâng cao năng lực và chất lượng của đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý tại các cơ sở GDNN. Quan tâm phát triển hệ thống kết nối cung - cầu lao động, công tác dự báo cung - cầu lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động với nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về lao động hiện đại, đồng bộ...” – Phó Chủ tịch Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh.