Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thay đổi những thói quen sinh hoạt giúp cải thiện nếp nhăn trên cổ

Nếu nếp nhăn trên cổ nông và vừa mới xuất hiện, bạn có thể cải thiện chỉ bằng cách thay đổi những thói quen sinh hoạt sau.

infographic 8 (1)