Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thêm 4 chương trình đào tạo đạt kiểm định chất lượng theo TT 04

Ngày 24/3/2023, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn (CEA Saigon) phối hợp cùng trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long (ĐH SPKT Vĩnh Long) tổ chức công bố và trao quyết định đạt Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) cấp Chương trình đào tạo.

Tại buổi lễ TS.Nguyễn Kim Dung chúc mừng cho những thành công của nhà trường trong quá trình phát triển cũng như trong công tác KĐCLGD, với việc các chương trình đào tạo của các ngành vượt qua khâu kiểm định chất lượng, nhà trường sẽ là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ trong khu vực và cả nước trong bối cảnh phát triển mới.

PGS.TS Cao Hùng Phi cho biết, kiểm định chất lượng là công tác bắt buộc,  thay mặt cho lãnh đạo Nhà trường, PGS.TS Cao Hùng Phi gửi lời cảm ơn chân thành đến đoàn đánh giá CEA Saigon đã đưa ra những nhận xét trung thực, khách quan giúp Nhà trường cải thiện và tiếp tục phát triển chất lượng giáo dục. Kết quả này không chỉ là thành tựu ghi lại công sức của toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên của Khoa có chương trình đào tạo được đánh giá, mà còn là động lực, cơ sở để Nhà trường tiếp tục phấn đấu hướng tới tất cả các ngành nghề đang đào tạo đều đạt chất lượng kiểm định.

Đến nay, VLUTE đã có 5 chương trình đại học, 01 chương trình sau đại học đạt KĐCLGD, và trong năm 2023 sẽ hoàn thành kiểm định thêm 3 chương trình theo TT 04 và 05 chương trình theo tiêu chuẩn quốc tế (Asiin – CHLB Đức).

Đến nay, VLUTE đã có 5 chương trình đại học, 01 chương trình sau đại học đạt KĐCLGD, và trong năm 2023 sẽ hoàn thành kiểm định thêm 3 chương trình theo TT 04 và 05 chương trình theo tiêu chuẩn quốc tế (Asiin – CHLB Đức).

Đây được xem là cột mốc quan trọng trên hành trình không ngừng hoàn thiện, nâng cao chất lượng dạy và học tại VLUTE. Để thỏa các tiêu chí khắt khe của bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đại học theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT, Nhà trường đã có sự chuẩn bị lâu dài từ việc xây dựng chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, nguồn học liệu, đánh giá, kiểm tra kết quả học tập của sinh viên cho đến các vấn đề về nhân sự, cơ sở vật chất, dịch vụ chăm sóc người học.

Từ ngày 8-12/12/2022 đợt Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo bậc Đại học cho 03 ngành: Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Thú Y, và bậc Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điện đã được diễn ra tại VLUTE, sau thời gian làm việc đoàn đánh giá ngoài đã hoàn thiện các nội dung báo cáo và quyết định trao chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cho 04 chương trình đào tạo nói trên.

Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đại học Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm 11 tiêu chuẩn với 50 tiêu chí. Kết quả kiểm định có giá trị trong vòng 05 năm.

Đến nay, VLUTE đã có 5 chương trình đại học, 01 chương trình sau đại học đạt KĐCLGD, và trong năm 2023 sẽ hoàn thành kiểm định thêm 3 chương trình theo TT 04 và 05 chương trình theo tiêu chuẩn quốc tế (Asiin – CHLB Đức)