Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thông báo tuyển dụng lao động đợt I năm 2023

(Dân sinh) - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tuyển dụng lao động cho các Chi nhánh trong hệ thống, tổng số 599 chỉ tiêu, làm việc tại các vị trí: Tín dụng; Kế toán; Thanh toán quốc tế; Pháp chế; Thủ quỹ, kiểm ngân, thông tin cụ thể như sau:

1. Số lượng chỉ tiêu tuyển dụng tại từng Chi nhánh, vị trí, yêu cầu về trình độ đào tạo, yêu cầu khác, hồ sơ ứng viên,…chi tiết vui lòng truy cập website của Agribank tại địa chỉ: www.agribank.com.vn.

2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ ứng viên:

-  Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 30/6/2023 đến ngày 10/7/2023 (Sáng từ 8h - 11h30', chiều từ 13h30' - 17h; các ngày từ thứ 2 đến sáng thứ 6).

- Địa điểm nhận hồ sơ: Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ Chi nhánh loại I có chỉ tiêu tuyển dụng (chi tiết xem tại website Agribank: www.agribank.com.vn