Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2023

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh) thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2023

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2. Tổng số chỉ tiêu: 05

 Điều dưỡng (hạng IV): 05

3. Điều kiện tuyển dụng:

* Các điều kiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010.

* Trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

* Điều kiện khác theo yêu cầu của đơn vị:

- Có hiểu biết về ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; đặc biệt hiểu biết về các cơ sở Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng, có thương -bệnh tật đặc biệt.

- Cam kết gắn bó, làm việc lâu dài tại đơn vị.

- Yêu nghề, có tính cách nhẹ nhàng, khéo léo, kỹ năng giao tiếp tốt.

- Có kinh nghiệp làm việc trực tiếp với thương, bệnh binh nặng hạng ¼.

- Có khả năng chịu được áp lực, đặc biệt khi tiếp xúc với thương, bệnh binh khi vết thương tái phát.

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: Từ ngày 15/09/2023 đến ngày 15/10/2023.

Tại Phòng Tổ chức - Hành chính (trong giờ hành chính). ĐT: 02223866643.

Địa chỉ: Phường Ninh Xá, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.