Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên - Huế đẩy mạnh phát triển cong tác xã hội

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Theo kế hoạch, tỉnh Thừa Thiên - Huế đặt mục mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh phát triển công tác xã hội tại các cấp, các ngành, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ công tác xã hội trên các lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ công tác xã hội của người dân, hướng tới mục tiêu phát triển xã hội công bằng, hiện đại và góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Cụ thể, tỉnh phấn đấu trên 50% số cơ quan, tổ chức, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy, trại giam, các cơ quan tư pháp, trường học, bệnh viện, xã, phường, thị trấn và đơn vị liên quan thực hiện phân công, bố trí nhân sự làm công tác xã hội, trong đó, có ít nhất 1 cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên công tác xã hội thuộc chức danh chuyên trách, không chuyên trách với mức phụ cấp hàng tháng tối thiểu bằng mức lương cơ bản do Chính phủ quy định. 

Phấn đấu trên 30% số cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên đang làm việc tại các xã, phường, thị trấn, các cơ sở có cung cấp dịch vụ công tác xã hội, trại giam, hệ thống tư pháp, ngành lao động-thương binh và xã hội, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập huấn kỹ năng công tác xã hội. Phấn đấu trên 50% số cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và cơ sở khác trong quy hoạch có cung cấp dịch vụ công tác xã hội. Phấn đấu trên 95% trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh được trợ giúp xã hội và được cung cấp dịch vụ công tác xã hội phù hợp từ nguồn lực.

Để đạt được những mục tiêu cụ thể nói trên, Thừa Thiên - Huế sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền công tác xã hội và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác xã hội. Đồng thời, tiếp tục phát triển mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội. Rà soát, sắp xếp phân công cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên làm công tác xã hội tại các trại giam, hệ thống tư pháp, các cơ sở giáo dục, bệnh viện và các cơ sở của ngành Lao động-Thương binh và Xã hội, trong đó ưu tiên các lĩnh vực trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, cai nghiện ma túy, hỗ trợ phạm nhân hoàn lương và giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc khác. 

Bên cạnh đó, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn kỹ năng cho 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, cộng tác viên làm công tác xã hội tại cộng đồng và tại các cơ sở trợ giúp xã hội. Tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng chuyên sâu cho tối thiểu 100 cán bộ, viên chức, nhân viên về chăm sóc, phục hồi, trợ giúp đối tượng đặc thù, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và người chưa thành niên; công tác xã hội trong lĩnh vực tư pháp, nông thôn miền núi và một số lĩnh vực đặc thù khác.