Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên Huế đẩy mạnh triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng CCCD gắn chip và ứng dụng VNeID

(Dân sinh) - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ký ban hành Công văn về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chip và ứng dụng VneID.

Triển khai cấp thẻ CCCD gắn chíp và tài khoản định danh điện tử VNeID cho người dân tại Huế

Triển khai cấp thẻ CCCD gắn chíp và tài khoản định danh điện tử VNeID cho người dân tại Huế

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh triển khai tiếp đón người bệnh khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ CCCD có gắn chip hoặc ứng dụng VNeID thay cho thẻ Bảo hiểm y tế; đảm bảo tối thiểu 80% người bệnh đã được cấp CCCD gắn chip, tài khoản định danh điện tử quốc gia mức độ 2, thực hiện khám chữa bệnh bằng CCCD gắn chip hoặc ứng dụng VNeID.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiền Huế giao Sở Y tế tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng CCCD gắn chip và ứng dụng VNeID của các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn. Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Công an tỉnh khẩn trương tiếp tục rà soát, xác minh, làm sạch thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Đề án 06 tỉnh Thừa Thiên Huế.

Được biết, để đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06), vừa qua, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khai trương mô hình kiểu mẫu thực hiện Đề án 06. Mô hình sẽ được thực hiện trong thời gian 30 ngày (kể từ ngày 15/5 đến 15/6/2023). 

Trong thời gian nói trên, mô hình đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến công dân, tổ chức, doanh nghiệp tại khu chung cư cùng phối hợp triển khai thực hiện làm sạch dữ liệu dân cư; tuyên truyền, hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn công dân tố giác tội phạm qua ứng dụng VNeID; 100% công dân phải được cấp CCCD. Từ kết quả đạt được, mô hình sẽ được nhân rộng và hoàn thành trong tất cả các khu chung cư, khu đô thị mới trên địa bàn TP Huế và thị xã Hương Thủy trước ngày 30/6/2023.