Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên Huế phấn đấu 70% xã, phường tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành kế hoạch tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022.

Hoạt động thể dục, thể thao quần chúng tại Thừa Thiên Huế. Ảnh tư liệu

Hoạt động thể dục, thể thao quần chúng tại Thừa Thiên Huế. Ảnh tư liệu

Theo đó, Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022 nhằm chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3, Ngày truyền thống ngành Thể thao Việt Nam, Ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3), Ngày Giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3); hưởng ứng tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022. Đồng thời, động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong tuổi trẻ cả nước góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Thừa Thiên Huế phấn đấu đạt 70% của tổng số xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng trong tháng 3 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022 và những năm tiếp theo.

Đối với công tác phòng chống dịch, đảm bảo thực hiện công tác phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh Thừa Thiên Huế và phương án phòng chống dịch của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành cho Ngày chạy. Kịp thời xử lý khi có tình huống phát sinh về dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho các thành viên tham dự ở địa phương hoặc đơn vị tổ chức Ngày chạy. Các đoàn vận động viên chấp hành nghiêm túc Luật thi đấu, Điều lệ giải và quy định của Ban Tổ chức. Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thi đấu, tranh đua lành mạnh trên tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực và cao thượng.