Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên Huế tập huấn thu thập thông tin thị trường lao động năm 2023

Sáng 31/8, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tập huấn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động cho cán bộ, điều tra viên năm 2023.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

Trước đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh năm 2023. Kế hoạch nhằm thu thập thông tin về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp và không tham gia hoạt động kinh tế làm cơ sở dự báo thông tin thị trường lao động, hoạch định các chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực, xây dụng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với thực tế của địa phương (cung lao động).

Mặt khác, thu thập thông tin về thị trạng lao động thuộc các loại hình, ngành kinh tế, việc sử dụng và nhu cầu tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động. Từ đó, làm cơ sở để xác định hướng đào tạo và kết nối, cung ứng hiệu quả nguồn nhân lực phù hợp với thị trường lao động (cầu lao động).

Kế hoạch cũng xác định khối lượng thông tin cần thu thập về cung lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, dự kiến số lượng khoảng 290.000 hộ. Khối lượng thông tin cần thu thập về cầu lao động khoảng 5.500 phiếu. Số lượng người lao động nước ngoài đang làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cần thu thập thông tin là khoảng 450 lao động.

Thừa Thiên Huế thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2023

Thừa Thiên Huế thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2023

Theo kết quả điều tra năm 2022, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 4.845 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong đó, TP Huế có số doanh nghiệp nhiều nhất, A Lưới là đơn vị có số doanh nghiệp ít nhất. Số lao động điều tra năm 2022 là 106.945 người, trong đó lao động nữ chiếm 48,95%; tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc là 78,56%.

Về trình độ chuyên môn của lao động tại các doanh nghiệp chủ yếu là công nhân kỹ thuật  chiếm 81,9%; lao động có chuyên môn kỹ thuật chiếm tỷ lệ 12.87%, còn lại là nhà quản lý.

Năm 2022, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 5.480 lao động. Chủ yếu là lao động ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, may mặc, đồ thủ công.

Kết quả này đã phản ánh đúng thực tế tình hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo ngành nghề kinh tế của địa phương.

Để đảm bảo việc điều tra, cập nhật thông tin cung - cầu lao động đầy đủ, chính xác, không bỏ sót đối tượng điều tra, thông tin thu thập phải đảm bảo chất lượng, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Phòng LĐ-TB&XH các huyện, thị xã và TP Huế quan tâm, chỉ đạo điều tra viên cập nhật thông tin của tất cả doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý theo danh sách được cung cấp; đồng thời đôn đốc điều tra viên tiến hành nộp dữ liệu đã điều tra theo đúng thời gian đề ra để đạt tiến độ năm 2023.