Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên Huế tiếp nhận các dự án liên quan bảo vệ môi trường

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt tiếp nhận 2 khoản viện trợ không hoàn lại cho các dự án về giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường.

Thành phố Huế thúc đẩy phát triển giao thông xanh

Thành phố Huế thúc đẩy phát triển giao thông xanh

Thừa Thiên Huế phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ chính thức phi dự án “Hỗ trợ phát triển giao thông bằng xe điện” do Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ, trị giá 2,3 tỷ đồng.

Dự án nhằm tạo khung hoạt động thúc đẩy phát triển giao thông điện tại thành phố Huế, đóng góp cho mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính từ hoạt động giao thông, thúc đẩy phát triển giao thông xanh, nâng cao nhận thức xã hội đối với giao thông điện, cũng như đưa lại các lợi ích đối với phụ nữ. Qua đó, hỗ trợ khoản vay ưu đãi để khuyến khích phụ nữ chuyển sang phương thức giao thông sạch hơn, phương tiện có mức phát thải khí nhà kính thấp hơn và thí điểm chính sách hỗ trợ tại chính trong việc thúc đẩy phát triển phương tiện điện. Hỗ trợ để tạo nên hệ sinh thái xe điện tại thành phố Huế, nâng cao nhận thức và mức độ chấp nhận của người dân đối với giao thông điện, cùng với việc hỗ trợ phụ nữ tiếp cận với phương thức giao thông thuận tiện hơn và đưa đến các cơ hội cải thiện cuộc sống. Hỗ trợ để thúc đẩy đạt mục tiêu hướng tới phát triển Thành phố Huế trở thành thành phố xanh, thân thiện với môi trường và đáng sống.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tiếp nhận và tổ chức triển khai thực hiện khoản viện trợ phi dự án theo quy định.

Trước đó, ngày 3/10, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định phê duyệt tiếp nhận viện trợ không hoàn lại thuộc dự án hỗ trợ kỹ thuật “Hỗ trợ xây dựng quy trình xử lý chất thải phù hợp tại tỉnh Thừa Thiên Huế” do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ thông qua Trung tâm Vệ sinh môi trường Nhật Bản (JESC), trị giá gần 6,4 tỷ đồng.

Dự án nhằm mục tiêu hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật, thiết lập các quy trình xử lý chôn lấp chất thải rắn thông thường hợp vệ sinh với tác động môi trường tối thiểu, từ phân loại và thu gom đến xử lý cuối cùng tại các bãi chôn lấp. Kết quả là bãi chôn lấp theo phương pháp Fukuoka được vận hành, bảo trì đúng quy cách và nhận thức về giảm thiểu chất thải rắn thải hữu cơ của người dân tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ được nâng cao. Đồng thời, tăng cường giao lưu văn hóa - kinh tế giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với tỉnh Fukuoka, Nhật Bản góp phần nâng cao mối quan hệ đối tác chiến lược giữa 2 nước Việt Nam và Nhật Bản.

Quyết định nêu rõ, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận và thực hiện dự án theo đúng quy định.