Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên Huế triển khai trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em rối loạn phổ tự kỷ

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em rối loạn phổ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí năm 2023.

Người khuyết tật tâm thần kinh tham gia lao động trị liệu tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

Người khuyết tật tâm thần kinh tham gia lao động trị liệu tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

Trong năm 2023, Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu có trên 50% người tâm thần, trẻ em rối loạn phổ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau; trên 70% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm dạng khuyết tật phổ tự kỷ và được can thiệp sớm; trẻ em rối loạn phổ tự kỷ nặng được phát hiện kịp thời và điều trị, giáo dục, phục hồi chức năng và trợ giúp phù hợp tại các cơ sở phục hồi chức năng, trợ giúp xã hội và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập. 100% người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí còn khả năng được hỗ trợ hướng nghiệp, lao động trị liệu tại cơ sở trợ giúp xã hội; hộ gia đình có người rối nhiễu tâm trí có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn ưu đãi theo quy định. 100% người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí có khó khăn về tài chính được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu…

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đảm bảo người tâm thần đặc biệt nặng có hành vi nguy hiểm đến gia đình, cộng đồng; người tâm thần lang thang được tiếp nhận, chăm sóc, phục hồi chức năng tại bệnh viện tâm thần Huế và các cơ sở trợ giúp xã hội theo đúng quy định. Địa phương phấn đấu các cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc người tâm thần, trẻ em rối loạn phổ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí có câu lạc bộ thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ nhằm tạo điều kiện cho người tâm thần, trẻ em rối loạn phổ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tham gia tập luyện thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ và biểu diễn nghệ thuật tại cơ sở.

Gia đình có người tâm thần, trẻ em rối loạn phổ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí có nguy cơ cao bị tâm thần được tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng về chăm sóc, trợ giúp và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho người tâm thần, trẻ em rối loạn phổ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; phấn đấu tối thiểu từ 50% trở lên cán bộ, nhân viên công tác xã hội và cộng tác viên công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cơ sở, cộng đồng được nâng cao năng lực thông qua tập huấn, đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ.

Theo Kế hoạch, Thừa Thiên Huế sẽ triển khai thực hiện các nội dung: Trợ giúp y tế; Trợ giúp giáo dục. Hỗ trợ sinh kế, trợ giúp hướng nghiệp, lao động trị liệu và văn hóa, thể thao nhằm phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em rối loạn phổ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí. Bên cạnh đó, phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội làm nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục phục hồi chức năng đối với người tâm thần, trẻ em rối loạn phổ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí. Nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức và cộng tác viên. Truyền thông, nâng cao nhận thức; xây dựng, thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá; hợp tác quốc tế.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Sở LĐ-TB&XH tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, thành phố Huế, các thị xã và các huyện triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch.