Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thực hiện Khuyến nghị của Ủy ban CEDAW và CRC về quốc tịch trong ASEAN

Trong 2 ngày 21-22/11/2022 tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH với vai trò là cơ quan đầu mối phụ trách hoạt động của Ủy ban ASEAN về Thúc đẩy và Bảo vệ quyền của Phụ nữ và Trẻ em (ACWC) phối hợp với Ban Thư ký ASEAN và Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) tổ chức Hội thảo khu vực về thực hiện Khuyến nghị của Ủy ban Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) và Ủy ban Công ước về Quyền trẻ em (CRC) về quốc tịch trong ASEAN.

Đây là hoạt động do Việt Nam chủ trì trong khuôn khổ Kế hoạch công tác giai đoạn 2021-2025 của Ủy ban ACWC nhằm tiếp nối những nỗ lực của Việt Nam và UNHCR trong việc thúc đẩy quyền quốc tịch cho phụ nữ và trẻ em trong ASEAN từ năm 2013 đến nay. Hội thảo có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà; ông Ekkaphab Phanthavong, Phó Tổng thư ký ASEAN phụ  trách Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN; Bà Nivene Albert Phó Trưởng đại diện, Văn phòng Đa quốc gia UNHCR tại Thái Lan cùng sự tham dự trực tiếp và trực tuyến của Đại diện ACWC về quyền phụ nữ và quyền trẻ em, đại diện Bộ Tư pháp các nước thành viên ASEAN, các cơ quan chuyên ngành khác của ASEAN về nhân quyền, Ban Thư ký ASEAN, đại diện của các Bộ, ngành, hội, hiệp hội và tổ chức quốc tế có liên quan.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà phát biểu khai mạc Hội thảo

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đánh giá cao những nỗ lực của ACWC trong suốt hơn 10 năm qua với nhiều sáng kiến nhằm tăng cường tiếng nói trong việc bảo vệ, thúc đẩy quyền của phụ nữ và trẻ em ASEAN, bao gồm các hoạt động hợp tác chặt chẽ với UNHCR kể từ năm 2013 để nâng cao nhận thức và hành động của các nước thành viên ASEAN trong việc thực hiện các Khuyến nghị của Công ước CEDAW và CRC về đảm bảo quyền có quốc tịch và khai sinh cho phụ nữ và trẻ em trong khu vực. Thứ trưởng hy vọng ACWC sẽ tiếp tục nhận được nhiều hoạt động hợp tác và sự hỗ trợ nhiều hơn nữa đối với những dự án về quyền của phụ nữ và trẻ em trong ASEAN và ở từng quốc gia thành viên trong thời gian tới, nhằm đảm bảo rằng mỗi phụ nữ, trẻ em sẽ được hưởng đầy đủ các quyền đã được quy định trong Công ước CRC và Công ước CEDAW, vì một Cộng đồng ASEAN không bỏ ai lại phía sau.
Ông Ekkaphab Phanthavong, Phó Tổng thư ký ASEAN phụ  trách Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN đánh giá: Mặc dù các nước thành viên ASEAN đã có những bước tiến đáng kể trong việc thúc đẩy quyền quốc tịch thông qua đăng ký khai sinh, cấp giấy tờ và thiết lập quốc tịch, tình trạng không quốc tịch vẫn tồn tại. Theo báo cáo năm 2021 của UNHCR, khu vực Châu Á Thái Bình Dương có 2,4 triệu người không quốc tịch đang cư trú, chiếm 56% dân số không quốc tịch được ghi nhận trên thế giới. Ông hy vọng rằng Hội thảo khu vực ngày hôm nay sẽ tìm ra những cách tốt hơn để vượt qua những trở ngại trong việc đảm bảo quốc tịch cho tất cả phụ nữ và trẻ em trong ASEAN.

Toàn cảnh Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, Bà Nivene Albert Phó Trưởng đại diện Văn phòng Đa quốc gia UNHCR tại Thái Lan đã cảm ơn sự tham gia của các đại biểu ACWC trong việc chia sẻ những tiến bộ và thách thức của các quốc gia và hy vọng rằng những chia sẻ này sẽ mang đến những bài học kinh nghiệm có giá trị cho tất cả các nước thành viên ASEAN. Bà cũng hoan nghênh sự tham gia và hợp tác hơn nữa, đồng thời sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ công việc của tất cả các quốc gia thành viên ASEAN nhằm đạt được các mục tiêu chung trong việc giải quyết vấn đề về quốc tịch và khai sinh.

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Cũng tại Hội thảo, đại diện các nước thành viên ASEAN cập nhật về tiến độ thực hiện các khuyến nghị được đưa ra trong Báo cáo khu vực về Thúc đẩy hòa nhập bền vững của Cộng đồng ASEAN thông qua việc đảm bảo địa vị pháp lý của phụ nữ và trẻ em ASEAN do Việt Nam điều phối xây dựng trong Kế hoạch Công tác của ACWC giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh đó, Hội thảo cũng thảo luận về việc thực hiện các Khuyến nghị của Ủy ban CRC và CEDAW về quyền quốc tịch của phụ nữ và trẻ em tại các nước thành viên ASEAN; chia sẻ về những nỗ lực của Việt Nam trong việc giải quyết giấy tờ quốc tịch, hộ tịch cho người không có quốc tịch, người di cư tự do trong thời gian qua; đồng thời đề xuất các khuyến nghị và hoạt động hợp tác đến năm 2025.

Ủy ban ASEAN về Thúc đẩy và Bảo vệ Quyền của Phụ nữ và Trẻ em (ACWC) được thành lập vào ngày 7 tháng 4 năm 2010 tại Hà Nội, Việt Nam, nhân dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 16. Theo đó, Ủy ban ACWC được thành lập từ năm 2010 với mục tiêu thúc đẩy, bảo vệ, tôn trọng và thực thi các quyền của phụ nữ và trẻ em trong ASEAN để họ được sống hòa bình, bình đẳng, công bằng và thịnh vượng. ACWC bao gồm 20 Đại diện của các Quốc gia Thành viên ASEAN về quyền phụ nữ và quyền trẻ em, trong đó mỗi nước cử 02 đại diện. Mỗi Đại diện ACWC phục vụ nhiệm kỳ ba năm và có thể được bổ nhiệm lại cho nhiệm kỳ thứ hai. ACWC họp định kỳ 2 lần/ năm.