Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của Công đoàn Thanh tra trong giai đoạn mới

Ngày 8/2, tại Hà Nội, Đại hội Công đoàn Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã được tổ chức. Đây là đơn vị được Công đoàn Bộ LĐ-TB&XH lựa chọn làm điểm để các công đoàn cơ sở thuộc Bộ rút kinh nghiệm trong tổ chức Đại hội Công đoàn thời gian tới.

Các đại biểu dự đại hội.

Các đại biểu dự đại hội.

Dự đại hội có ông Dương Viết Đoàn, Phó Ban tổ chức kiểm tra Công đoàn viên chức Việt Nam; bà Hoàng Thị Thu Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Chủ tịch Công đoàn Bộ LĐ-TB&XH; ông Nguyễn Tiến Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH...

Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động công đoàn

Báo cáo tổng kết công tác công đoàn Thanh tra Bộ nhiệm kỳ 2016 - 2022, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028, ông Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Chủ tịch Công đoàn Thanh tra cho biết, nhiệm kỳ 2016 - 2022, Công đoàn Thanh tra đã nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2016 - 2022, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động công đoàn về nội dung và phương thức hoạt động.

Công đoàn Thanh tra đã phối hợp với lãnh đạo đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; giáo dục nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đoàn viên công đoàn; gắn liền phong trào “tự học tập, tự rèn luyện” với nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng báo cáo tổng kết công tác Công đoàn Thanh tra nhiệm kỳ 2016 – 2022, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ông Nguyễn Mạnh Dũng báo cáo tổng kết công tác Công đoàn Thanh tra nhiệm kỳ 2016 – 2022, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028

Cùng với đó, công đoàn phối hợp với thủ trưởng đơn vị chăm lo đời sống của công đoàn viên bằng những hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn… 

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028, với phương châm hành động của Đảng ủy Thanh tra Bộ “Kỷ cương - Liêm chính - Đoàn kết - Chuyên nghiệp”, Công đoàn Thanh tra Bộ xác định tập trung chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm với 2 nhóm chỉ tiêu, 6 nhóm nhiệm vụ và 4 giải pháp.

Trong đó, giới thiệu 3 đoàn viên Công đoàn ưu tú để Đảng ủy xem xét bồi dưỡng, kết nạp. Phấn đấu, trong nhiệm kỳ có 4 đoàn viên nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”; 4 đoàn viên đạt danh hiệu “văn hóa, thể thao”...

Bà Hoàng Thị Thu Huyền mong muốn, Công đoàn Thanh tra tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của mình trong giai đoạn mới.

Bà Hoàng Thị Thu Huyền mong muốn, Công đoàn Thanh tra tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của mình trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, hàng năm thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống của công đoàn viên bằng những hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn… 

Tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của Công đoàn Thanh tra

Phát biểu tại đại hội, bà Hoàng Thị Thu Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ LĐ-TB&XH đánh giá cao Công đoàn Thanh tra nhiệm kỳ 2016- 2022 đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Công đoàn Thanh tra Bộ đề ra, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị  của đơn vị.

Chủ tịch Công đoàn Bộ đề nghị, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Thanh tra cần phát huy những thế mạnh, những thành công và đúc rút kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua để tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của Công đoàn Thanh tra và góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị, của Bộ cũng như là của ngành trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Tiến Tùng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cống hiến của Công đoàn Thanh tra trong nhiệm kỳ qua.

Ông Nguyễn Tiến Tùng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cống hiến của Công đoàn Thanh tra trong nhiệm kỳ qua.

Đại biểu bỏ phiếu bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Đại biểu bỏ phiếu bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Để phát huy vai trò của mình, thời gian tới, bà Huyền đề nghị, Công đoàn Thanh tra cần thực tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức lao động tin tưởng và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thanh tra và Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” vào thực tiễn hoạt động công đoàn...

Quang cảnh Đại hội Công đoàn Thanh tra Bộ nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Quang cảnh Đại hội Công đoàn Thanh tra Bộ nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tại đại hội, ông Nguyễn Tiến Tùng, Chánh Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cống hiến của Công đoàn Thanh tra trong nhiệm kỳ qua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt đại hội.

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt đại hội.

Ông Tùng nhấn mạnh, thời gian tới, Công đoàn Thanh tra Bộ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, coi trọng hơn nữa sự giữ gìn đoàn kết nội bộ và công tác chính trị tư tưởng; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động. Đồng thời đề nghị, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Thanh tra Bộ cần tìm bước đột phá đề xuất với Đảng ủy Bộ, Công đoàn Bộ để bàn bạc tổ chức thực hiện.

Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, các đại biểu đã thực hiện bầu trực tiếp Ban chấp hành Công đoàn Thanh tra Bộ nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 7 đồng chí. Đại hội bầu ra 5 đồng chí đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn cấp trên và 1 đồng chí đại biểu dự khuyết.