Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tình trạng quá tải hoạt động đăng kiểm tại Hà Nội vẫn tiếp diễn trong 2 tháng tới

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa báo cáo UBND thành phố Hà Nội về công tác quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, trên địa bàn thành phố hiện có 26 trung tâm đăng kiểm với 39 dây chuyền đang hoạt động và 10 dây chuyền không hoạt động do thiếu đăng kiểm viên; 4 trung tâm đang dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra, 1 trung tâm tạm dừng để hoàn thiện phòng cháy, chữa cháy. Ngoài ra, hiện trên địa bàn có 82 đăng kiểm viên đã bị khởi tố bị can (hoặc đang trong diện bị điều tra) đang được trưng dụng. Nếu bị kết án, những đăng kiểm viên này sẽ không được tiếp tục làm việc và hoạt động đăng kiểm xe cơ giới của các trung tâm sẽ gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, theo thống kê từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, trong tháng 6/2023 có hơn 159.000 phương tiện và tháng 7/2023 là hơn 106.000 phương tiện đến kỳ đăng kiểm. Với số lượng dây chuyền đang hoạt động hiện nay, năng lực đăng kiểm tại Hà Nội chỉ đáp ứng được khoảng 44% trong tháng 6/2023 và 56% trong tháng 7/2023. Như vậy, tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm vẫn sẽ xuất hiện trong vài tháng tới.

Nhằm khắc phục tình trạng này, thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam triển khai các giải pháp để nhanh chóng khôi phục hoạt động của các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn; đôn đốc, động viên các trung tâm đăng kiểm đang dừng hoạt động sớm thực hiện phương án khôi phục hoạt động trở lại, từng bước đáp ứng nhu cầu kiểm định phương tiện của người dân, doanh nghiệp.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng phần mềm đăng ký kiểm định online, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp đến kiểm định...