Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tỉnh Yên Bái lùi thời gian tổ chức Festival Khèn Mông để tập trung khắc phục hậu quả thiên tai

Nhằm tập trung triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ gây ra trên địa bàn huyện Mù Cang Chải cũng như tiếp tục phòng, tránh để ứng phó có hiệu quả với các diễn biến phức tạp của thời tiết, thiên tai, UBND tỉnh Yên Bái thống nhất lùi thời gian tổ chức Festival trình diễn Khèn Mông sang cuối tháng 12/2023.

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành công văn số 2683/UBND-VX gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND Thị xã Nghĩa Lộ, UBND huyện Mù Cang Chải về việc tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch cuối năm 2023.

Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất lùi thời gian tổ chức Festival trình diễn Khèn Mông từ cuối tháng 9/2023 sang cuối tháng 12/2023.

Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất lùi thời gian tổ chức Festival trình diễn Khèn Mông từ cuối tháng 9/2023 sang cuối tháng 12/2023.

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thống nhất phương án tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò năm 2023 vào cuối tháng 9/2023 theo nội dung đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ.

Đồng thời yêu cầu Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ chủ động lựa chọn thời gian cụ thể; xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức Lễ hội và các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội theo đúng yêu cầu tại Văn bản số 2410/UBND-VX ngày 27/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số số 65/KH-UBND ngày 28/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế.

Nhằm tập trung triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ gây ra trên địa bàn huyện Mù Cang Chải thời gian qua, cũng như tiếp tục phòng, tránh để ứng phó có hiệu quả với các diễn biến phức tạp của thời tiết, thiên tai, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất lùi thời gian tổ chức Festival trình diễn Khèn Mông từ cuối tháng 9/2023 sang cuối tháng 12/2023 theo đề xuất tại Văn bản số 1200/UBND-VHTT ngày 15/8/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải lựa chọn thời gian cụ thể của lễ khai mạc và các hoạt động trong khuôn khổ Fetival đảm bảo theo đúng nội dung, yêu cầu tại Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 28/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tại Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 28/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm thường xuyên liên hệ, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cho phù hợp.