Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP. HCM đề xuất 7 nhóm giải pháp “giữ chân” công chức, viên chức

(Dân sinh) - Để kéo giảm tỉ lệ thôi việc, đồng thời khuyến khích tinh thần nỗ lực, phấn đấu, gắn bó lâu dài của cán bộ, TP. HCM đang nghiên cứu xây dựng Đề án về chính sách, giải pháp tạo động lực và giữ chân cán bộ trong bộ máy chính quyền đô thị TP.

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ Nội vụ báo cáo tình hình thôi việc và tuyển dụng mới đối với công chức, viên chức TP. 

Theo UBND TP, từ ngày 1/5 đến 30/9/2023, TP có 23 công chức nghỉ thôi việc và 179 viên chức nghỉ thôi việc. Cũng trong thời gian này, TP.HCM tuyển dụng thêm 64 công chức và 781 viên chức. 

Về nguyên nhân dẫn đến tình trạng công chức, viên chức thôi việc là do chế độ tiền lương và chính sách đãi ngộ; cơ hội thăng tiến; áp lực công việc; tình trạng mất cân bằng giữa công việc và cuộc sống; văn hóa công sở. 

Cụ thể, chế độ tiền lương theo quy định chung của Trung ương hiện nay đã không còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Bên cạnh việc thực hiện chế độ tiền lương theo quy định hiện hành, TP.HCM còn triển khai thực hiện chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ căn cứ vào kết quả đánh giá thực hiện nhiệm vụ hàng quý nhằm cải thiện thu nhập.

Từ ngày 1/5 đến 30/9, TP.HCM có 23 công chức nghỉ việc và 179 viên chức nghỉ thôi việc. (Ảnh: Thành Nhân).

Từ ngày 1/5 đến 30/9, TP.HCM có 23 công chức nghỉ việc và 179 viên chức nghỉ thôi việc. (Ảnh: Thành Nhân).

Tuy nhiên, các chính sách đãi ngộ tiền lương hiện tại vẫn chưa thực sự thỏa đáng, chưa đáp ứng được điều kiện sống, tạo động lực cho cán bộ an tâm làm việc, cống hiến.

Đặc biệt là trong bối cảnh các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ngoài khu vực công đang đưa ra các chế độ đãi ngộ tiền lương rất hấp dẫn, do đó có sự cạnh tranh, thu hút nguồn nhân lực trình độ cao từ khu vực công. 

Để kéo giảm tỷ lệ thôi việc, đồng thời khuyến khích tinh thần nỗ lực, phấn đấu, gắn bó lâu dài của cán bộ, công chức, viên chức, TP.HCM tổ chức nghiên cứu xây dựng Đề án về chính sách, giải pháp tạo động lực và giữ chân cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong bộ máy chính quyền đô thị của TP.  

Theo đó, UBND TP.HCM đề xuất 7 nhóm giải pháp, gồm: Tăng thu nhập; tạo cơ hội thăng tiến; giảm áp lực công việc; tạo động lực làm việc và khuyến khích, phát huy năng lực đổi mới, sáng tạo; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và bổ sung nguồn nhân lực cho các ngành, lĩnh vực trọng điểm; chính sách nhà ở và hỗ trợ tiếp cận nhà ở; nâng cao chất lượng văn hóa công sở, cải thiện môi trường công vụ.

Trong đó, TP.HCM đề xuất tiếp tục thực hiện chính sách chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế, chính sách đặc thù, tăng định mức chi hoạt động cho các cơ quan, đơn vị; thực hiện cơ chế khoán biên chế, số lượng người làm việc gắn với nâng cao tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Bên cạnh đó, TP.HCM đề xuất đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý theo hướng thi tuyển cạnh tranh, làm tốt công tác quy hoạch gắn với luân chuyển, đưa về cơ sở để rèn luyện, nâng cao năng lực để tạo nguồn lãnh đạo, cán bộ quản lý trẻ tuổi.