Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM đã hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho hơn 1,2 triệu người lao động

(Dân sinh) - UBND TP.HCM cho biết, tổng số người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà trọ là 1.214.886 lượt người.

UBND TP.HCM vừa có báo cáo tình hình thực hiện Chuyên đề “Việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm theo Nghị quyết số 43/2022/QH15. 

Theo UBND TP.HCM, tổng nguồn kinh phí đã bố trí để thực hiện chính sách là 1.777,599 tỷ đồng; tổng nguồn kinh phí đã bố trí để thực hiện là 1.244,320 tỷ đồng; tổng nguồn kinh phí UBND TP Thủ Đức và các quận - huyện chuyển cho các doanh nghiệp là 972,977 tỷ đồng; tổng số người lao động được hỗ trợ là 1.214.886 lượt người. 

Theo đánh giá của UBND TP.HCM, chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg là một chính sách nhân văn, kịp thời chia sẻ những khó khăn của người lao động, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn để phục hồi, duy trì, phát triển sản xuất - kinh doanh.  

Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg là một chính sách nhân văn, kịp thời chia sẻ những khó khăn của người lao động.

Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg là một chính sách nhân văn, kịp thời chia sẻ những khó khăn của người lao động.

Qua quá trình thực hiện trên địa bàn TP cho thấy từng cơ quan sở, ban, ngành đều có sự phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện để nhanh chóng đưa chính sách hỗ trợ đến với doanh nghiệp và người lao động như ủy quyền phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho UBND quận - huyện và TP Thủ Đức; thực hiện công bố thủ tục hành chính; đề xuất bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 cho các địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ; thông tin phổ biến chính sách rộng rãi để người sử dụng lao động, người lao động nắm bắt và thực hiện. 

Đồng thời, để thuận tiện trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, giảm bớt thời gian cho doanh nghiệp, một số cơ quan Bảo hiểm xã hội quận, huyện, TP Thủ Đức sau khi xác nhận danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội đã phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển giao hồ sơ để giải quyết cho doanh nghiệp không cần phải đi lại nhiều lần để nộp hồ sơ. 

UBND TP.HCM kiến nghị Chính phủ quan tâm cho phép các địa phương tiếp tục thực hiện giải ngân kinh phí cho những doanh nghiệp đã nộp hồ sơ nhưng trong quá trình giải ngân kinh phí do bị sai sót về thông tin đơn vị thụ hưởng, số tài khoản nên bị trả về...