Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM dành gần 50 tỷ đồng chăm lo, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội TP.HCM (LĐ-TB&XH) cho biết, tổng kinh phí thực hiện chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND ngày 7/4/2022 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1/5/2022 đến hết năm 2023 là gần 50 tỷ đồng.

Trong số đó, kinh phí chi hỗ trợ tiền hàng tháng, cấp hơn 1.300 thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ học phí cho các nhóm đối tượng tính từ ngày 1/5/2022 đến ngày 31/7/2023 hơn 27,1 tỷ đồng và uớc thực hiện kinh phi chi hỗ trợ các nhóm đối tượng đến cuối năm 2023 hơn 22,1 tỷ đồng.

Về đối tượng hưởng chính sách, tính từ ngày 1/5/2022 đến 31/7/2023, các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đã xét duyệt và chi trả cho 3.500 người (trong đó nữ chiếm tỷ lệ 60,54%).

Trong số đó, nhóm 1 có hơn 1.500 người cao tuổi (1.175 nữ, chiếm tỷ lệ 75,9%) với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 10,4 tỷ đồng. Nhóm 2 có 338 người trong độ tuổi lao động thuộc hộ nghèo (nữ chiếm tỷ lệ 65,08%) với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh dành gần 50 tỷ đồng chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thành phố Hồ Chí Minh dành gần 50 tỷ đồng chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ở nhóm 3 có 3 trẻ mồ côi cha hoặc mẹ và bị người còn lại bỏ rơi; sống với ông, bà hoặc người nuôi dưỡng nhưng hiện nay ông, bà hoặc người nuôi dưỡng đều đã mất đã thực hiện tổng kinh phí hỗ trợ hơn 26,2 triệu đồng.

Ở nhóm 4 có hơn 1.000 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, người còn lại có mức thu nhập bằng hộ nghèo (nữ chiếm tỷ lệ 47,08%) đã thực hiện tổng kinh phí hỗ trợ hơn 10,5 tỷ đồng và nhóm 5 có 581 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, người còn lại có mức thu nhập bằng hộ cận nghèo (nữ chiếm tỷ lệ 40,96%) đã thực hiện tổng số kinh phí hỗ trợ hơn 4,1 tỷ đồng…

Theo Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, việc thành phố dành hàng chục tỷ đồng để chi hỗ trợ 5 nhóm đối tượng (theo Nghị quyết số 02) đã được các cơ quan Trung ương, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức phi chính phủ, người dân và các tỉnh, thành trong cả nước đánh giá rất cao về tính kịp thời của chính sách và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhất là khi nguồn lực từ các chương trình, dự án trong và ngoài nước, nguồn lực từ mạnh thường quân trợ giúp cho các nhóm đối tượng yếu thế trên địa bàn thành phố trong hai năm gần đây có xu hướng giảm sâu…