Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM đào tạo nghề cho hơn 9.300 lao động nông thôn

(Dân sinh) - Giai đoạn 2023 - 2025, TP.HCM dự kiến đào tạo nghề cho hơn 9.300 lao động nông thôn, nâng cao kỹ năng nghề để chuyển dịch cơ cấu lao động.

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn TP  giai đoạn 2023 - 2025. 

Kế hoạch nhằm hướng đến mục tiêu hỗ trợ đào tạo hình thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp để họ trở thành lực lượng chính trong quá trình phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng lực lượng lao động nông thôn có kiến thức, tay nghề cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội mới. 

TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2025, thu nhập của nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020.

TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2025, thu nhập của nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM cho biết năm 2022, TP đã đào tạo nghề cho hơn 3.200 lao động nông thôn với các nghề nông nghiệp trình độ sơ cấp, đào tạo nghề dưới 3 tháng.

TP.HCM đặt yêu cầu phải đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề và hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Mục tiêu là đến năm 2025, thu nhập của cư dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020. 

TP định hướng tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ sản xuất nông nghiệp thông minh, nông nghiệp sinh thái, hữu cơ và chuyển đổi số trong nông nghiệp; đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; chuyển một bộ phận lao động nông thôn sang làm nông nghiệp dịch vụ, phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và ứng phó với biến đổi khí hậu, đem lại thêm công ăn việc làm, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét hơn về chuyển đổi nghề nghiệp, tăng thu nhập cho người dân lao động nông nghiệp. 

Cụ thể, sẽ đào tạo nghề cho 9.336 lao động nông thôn làm nông nghiệp đáp ứng nhu cầu lao động cho các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP, trong đó tập trung đào tạo để nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo trình độ dưới 3 tháng).