Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM: Đẩy nhanh tiến độ các dự án giải quyết ngập nước

(Dân sinh) - UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng căn cứ đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về phương án bố trí vốn cho các dự án giải quyết 13 điểm ngập còn lại và 13 dự án hỗ trợ giải quyết ngập, rà soát và báo cáo đề xuất UBND TP ban hành quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu thuộc Chương trình chống ngập và xử lý nước thải TP giai đoạn 2021 - 2025.

UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo về triển khai kế hoạch năm 2023 thực hiện Chương trình chống ngập và xử lý nước thải TP.HCM giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, UBND TP.HCM giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị, địa phương liên quan xem xét kiến nghị của Sở Xây dựng; rà soát sự cần thiết, cấp bách và khả năng cân đối phù hợp của TP để bố trí vốn thực hiện các dự án theo kiến nghị của Sở Xây dựng, tham mưu, đề xuất trình UBND TP xem xét giải quyết trong tháng 4/2023.

UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tập trung triển khai kế hoạch thực hiện các công trình, các dự án giải quyết ngập tại các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý; kịp thời báo cáo vướng mắc, đề xuất giải pháp thực hiện để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu.

TP.HCM đẩy nhanh tiến độ các dự án giải quyết ngập nước nước trên địa bàn TP.

TP.HCM đẩy nhanh tiến độ các dự án giải quyết ngập nước nước trên địa bàn TP.

Đồng thời, triển khai ứng dụng công cụ cảnh báo ngập trực tuyến và hỗ trợ ra quyết định (FEDS) do Sở Xây dựng và Ngân hàng Thế giới đã triển khai, đảm bảo dữ liệu quản lý ngập được cập nhật lên hệ thống tức thời, chính xác và hiệu quả.

UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng căn cứ đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về phương án bố trí vốn cho các dự án giải quyết 13 điểm ngập còn lại và 13 dự án hỗ trợ giải quyết ngập, rà soát và báo cáo đề xuất UBND TP ban hành quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu thuộc Chương trình chống ngập và xử lý nước thải TP giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng thời, hướng dẫn UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện vận hành khai thác hiệu quả công cụ cảnh báo ngập trực tuyến và hỗ trợ ra quyết định do Ngân hàng thế giới tài trợ; cập nhật dữ liệu ngập trên trang web thongtinthoatnuoctphcm.gov.vn và từng bước chia sẻ dữ liệu này trên trang thông tin điện tử của TP.

UBND TP.HCM đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Liên đoàn Lao động TP, Thành đoàn TP và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh trong công tác tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch, xanh và thân thiện môi trường” góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình chống ngập và xử lý nước thải TP giai đoạn 2021 - 2025.