Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM đề xuất chế độ chính sách cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã và khu phố

(Dân sinh) - UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi các Bộ Tài chính, Bộ LĐ-TB&XH, Nội vụ về việc xin ý kiến một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, khu phố, ấp.

Theo UBND TP.HCM, tại khoản 5 Điều 34 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định: “UBND tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể các nội dung tại điểm c khoản 3 Điều này không phải xin ý kiến các Bộ, cơ quan trung ương”.  

Thực hiện quy định nêu trên, UBND TP.HCM đang dự thảo Nghị quyết của HĐND TP.HCM quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, khu phố, ấp, người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn TP. 

Tuy nhiên, để phù hợp với tình hình thực tiễn của TP, UBND TP.HCM đề xuất bổ sung thêm một số nội dung vào dự thảo Nghị quyết của HĐND TP.HCM so với quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ.  

TP.HCM đề xuất một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, khu phố, ấp.

TP.HCM đề xuất một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, khu phố, ấp.

Cụ thể, về số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, TP.HCM đề nghị có 5 chức danh (bao gồm Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố hoặc Trưởng ấp, Trưởng Ban công tác Mặt trận, Chi hội trưởng Phụ nữ, Bí thư Chi đoàn Thanh niên hoặc Trưởng Chi hội khác) thay vì có không quá 3 chức danh (bao gồm Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận) như quy định tại Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP. 

Đồng thời, bổ sung thêm một số chế độ, chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở khu phố, gồm: Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng mức phụ cấp hàng tháng có trình độ trên đại học được hỗ trợ thêm 1,53 lần mức lương cơ sở/người/tháng; có trình độ đại học được hỗ trợ thêm 1,20 lần mức lương cơ sở/người/tháng; có trình độ cao đẳng được hỗ trợ thêm 0,96 lần mức lương cơ sở/người/tháng; có trình độ trung cấp được hỗ trợ thêm 0,72 lần mức lương cơ sở/người/tháng.  

Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự phường, xã, thị trấn ngoài mức phụ cấp được hưởng theo quy định còn được hưởng các chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật về Dân quân tự vệ. 

Chế độ hỗ trợ ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 7/12/2017 của HĐND TP.HCM. 

Chế độ bồi dưỡng trách nhiệm bằng 0,1 mức lương cơ sở đối với 7 chức danh: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (đối với những phường, xã, thị trấn còn tổ chức Hội Nông dân), Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ.

Trường hợp người hoạt động không chuyên trách cấp xã khi kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách là Phó các đoàn thể chính trị - xã hội thì được hưởng mức bồi dưỡng trách nhiệm của chức danh đó. 

Vận dụng giải quyết chế độ thôi việc theo quy định tại Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội để giải quyết thôi việc theo nguyện vọng đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã, thị trấn. 

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% đóng bảo hiểm y tế đối với người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp và người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp (tối đa không quá 4 người/khu phố, ấp).