Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM mở đường dây nóng để nhận phản ánh của người dân về ngành y tế

(Dân sinh) - Người dân có những bức xúc đối với các dịch vụ công của ngành y tế TP.HCM có thể gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 033.7592.452.

Sở Y tế TP.HCM đã chính thức công bố đường dây nóng để người dân phản ánh những bức xúc của mình liên quan đến cung ứng dịch vụ công của ngành Y tế TP.HCM. 

Theo đó, trong thời gian sử dụng các dịch vụ công (như cấp chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động…), nếu có vấn đề gì bức xúc, người dân hãy mạnh dạn gọi số 033.7592.452 để cung cấp thông tin, Thanh tra Sở Y tế sẵn sàng ghi nhận và phân tích, đối chiếu các phản ánh của người dân. 

Các thông tin phản ánh của người dân sẽ được Thanh tra Sở Y tế phối hợp các phòng chức năng có liên quan cùng rà soát, đối chiếu với danh sách các hồ sơ dịch vụ công đang trong quá trình chờ kết quả, và kiến nghị Ban Giám đốc Sở Y tế chủ trì các buổi đánh giá phân tích chi tiết theo từng bước của quy trình với sự tham dự của tất cả công chức của các phòng chức năng có liên quan. 

Trong thời gian sử dụng các dịch vụ công (như cấp chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động,…), nếu có vấn đề gì bức xúc, người dân hãy gọi số 033.7592.452 để cung cấp thông tin.

Trong thời gian sử dụng các dịch vụ công (như cấp chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động,…), nếu có vấn đề gì bức xúc, người dân hãy gọi số 033.7592.452 để cung cấp thông tin.

Sở Y tế TP.HCM cho biết đường dây nóng này sẽ do Chánh Thanh tra Sở Y tế đảm trách theo phân công của Giám đốc Sở Y tế. Đây là một hoạt động mới liên quan đến mong muốn cải thiện hơn nữa chất lượng công vụ của các công chức thuộc các phòng chức năng của Sở Y tế.

Theo đó, hàng tuần Ban Giám đốc Sở sẽ tổ chức buổi kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các bước của các quy trình cung ứng dịch vụ công, qua đó chủ động phát hiện các lỗi (nếu có) để kịp thời chấn chỉnh và cải tiến quy trình (khi cần thiết). 

Đồng thời cũng là một hoạt động thiết thực thể hiện quyết tâm của Sở Y tế trong công tác cải cách hành chính liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực y tế, hưởng ứng chủ đề năm 2023 của TP: "Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội”.