Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM mới giải ngân 28% vốn đầu tư công

Mặc dù trong 8 tháng năm 2023 TP.HCM giải ngân cao hơn 9.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022 nhưng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công vẫn không đạt theo kế hoạch.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch – Đầu tư TP.HCM tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM tháng 8 và 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 9/2023 diễn ra chiều 30/8, trong tháng 8, TP.HCM đã tập trung triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 98 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố.

Một số kết quả nổi bật là chỉ số sản xuất và ngành công nghiệp tăng 2,8% cùng kỳ, 4 ngành công nghiệp trọng điểm tăng 6%, doanh thu du lịch tăng 44,3%, khối lượng hành khách công cộng tăng 23,9%...

Bên cạnh đó, vẫn có một số hạn chế như doanh thu du lịch trong tháng 8 giảm 12%, khách quốc tế giảm 22% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp thành lập mới và số vốn thu hút được giảm.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Về công tác giải ngân vốn đầu tư công, tính đến cuối tháng 8/2023, TP.HCM mới giải ngân hơn 19.000 tỷ đồng, đạt 28% so với kế hoạch vốn Thủ tướng giao. So với kế hoạch của TP thì cũng không đạt được con số 41% vào cuối tháng 8 như kế hoạch.

Năm 2023, TP.HCM được giao giải ngân vốn đầu tư công khoảng 70.000 tỷ đồng, cao hơn 2,6 lần so với năm 2022. Trong đó, gồm 15.000 tỷ vốn Trung ương và 55.000 tỷ đồng vốn địa phương.