Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp

(Dân sinh) - Năm 2023, TP.HCM tập trunng triển khai chương trình đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn theo hướng tiếp cận với thực tế sản xuất và nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.

Ngày 15/2, UBND TP.HCM thông tin, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác GDNN theo hướng hiện đại hóa và hội nhập quốc tế…trong năm 2023, TP.HCM sẽ thực hiện công tác truyền thông và đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, thị trường lao động.

Trong đó, tổ chức các hoạt động giáo dục hướng nghiệp định hướng phân luồng học sinh trung học; triển khai đào tạo nghề cho người lao động thuộc diện được hưởng chính sách, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; đào tạo bổ sung, đào tạo nâng cao cho người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn.

TP.HCM nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp theo hướng hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

TP.HCM nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp theo hướng hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Cùng với đó, để nâng cao chất lượng GDNN, TP.HCM triển khai công tác kiểm định chất lượng GDNN; cập nhật chương trình đào tạo của các cơ sở GDNN trên địa bàn theo hướng tiếp cận với thực tế sản xuất và nhu cầu nhân lực của thị trường lao động; tổ chức khảo sát đánh giá năng lực ngoại ngữ, công nghệ thông tin, kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên GDNN làm cơ sở để tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực.

Đối với công tác chuyển đổi số, TP sẽ phát triển học liệu số, số hóa quá trình đào tạo, kết quả học tập, văn bằng chứng chỉ tại các cơ sở GDNN và kết nối dữ liệu vào cơ sở dữ liệu của TP.HCM.

Cũng trong năm 2023, TP.HCM  sẽ triển khai tổ chức một số hoạt động như: Kỳ thi Kỹ năng nghề cấp thành phố; Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp thành phố; Hội thao học sinh sinh viên cấp thành phố; Lễ tuyên dương người lao động giỏi tốt nghiệp từ trường nghề; tọa đàm về đề án quản lý mạng lưới cơ sở GDNN trên địa bàn thành phố.