Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM: Rắn hơn với tình trạng nợ bảo hiểm xã hội và thiếu thuốc bảo hiểm y tế

(Dân sinh) - Đó là khẳng định của ông Phan Văn Mến, Giám đốc BHXH TP.Hồ Chí Minh, tại Hội nghị triển khai công tác phối hợp với báo chí tổ chức sáng 10/1

TP.HCM: Rắn hơn với tình trạng nợ bảo hiểm xã hội và thiếu thuốc bảo hiểm y tế - Ảnh 1.

Chuyển cơ quan công an điều tra để xử lý hình sự đối với các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Theo cơ quan Bảo hiểm xã hội TP.Hồ Chí Minh, năm 2019, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 2.484.125 người, đạt 100,2% kế hoạch (tăng 6,16%);  bảo hiểm xã hội tự nguyện 23.564 người, đạt 126,17% kế hoạch (tăng 333%); Bảo hiểm thất nghiệp 2.430.113 người, đạt 100,76% kế hoạch (tăng 8,3%); Bảo hiểm y tế 7.541.585 người, đạt 101,6% kế hoạch (tăng 5,09%); Đạt độ bao phủ 89,1%, vượt 1,2% theo Quyết định 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và vượt 1,1% theo Nghị quyết 40/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố.

Bên cạnh đó, tình trạng nợ bảo hiểm xã hội trên địa bàn vẫn là mối quan tâm lớn hiện nay. Theo đó,  bảo hiểm xã hội TP.HCM đã chuyển hồ sơ 72 doanh nghiệp trốn đóng, nợ đọng 132 tỉ đồng bảo hiểm xã hội cho cơ quan công an điều tra để xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

TP.HCM: Rắn hơn với tình trạng nợ bảo hiểm xã hội và thiếu thuốc bảo hiểm y tế - Ảnh 1.

Sẽ chấm dứt hợp đồng với những bệnh viện nào để xảy ra liên tiếp tình trạng thiếu thuốc bảo hiểm y tế

Sau khi bảo hiểm xã hội TP.Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ cho cơ quan công an, có 6 đơn vị đã cơ bản trả hết nợ và cơ quan bảo hiểm xã hội TP.Hồ Chí Minh đã đề nghị rút tên các doanh nghiệp này, cơ quan công an điều tra cũng chấp nhận đưa ra khỏi danh sách khởi tố.

Đối với Bảo hiểm y tế, ông Phan Văn Mến cho hay, nếu bệnh viện nào liên tiếp để xảy ra tình trạng thiếu thuốc bảo hiểm y tế cho người bệnh thì Bảo hiểm xã hội TPHCM có thể chấm dứt hợp đồng với cơ sở điều trị đó.

Trong năm 2019, nhiều bệnh viện tại TPHCM bị phản ánh không cung cấp thuốc bảo hiểm y tế nhưng vẫn không trả tiền để người bệnh được mua thuốc bên ngoài. Đối với những người bệnh mắc bệnh nan y phải bỏ tiền ra tự mua thuốc bên ngoài với chi phí cao làm ảnh hưởng đến quá trình điều trị và quyền lợi của người dân.