Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM sửa đổi quy định tuyển sinh lớp 6

Ngày 27/5, UBND TP.HCM ban hành văn bản sửa đổi một số nội dung trong kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp đã công bố vào ngày 12/5.

Trong đó sửa cụ thể ở các quy định trong tuyển sinh vào lớp 6 chương trình tăng cường tiếng Anh và chương trình tích hợp.

TP.HCM sửa đổi quy định tuyển sinh lớp 6 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

chương trình tăng cường tiếng Anh lớp 6, theo văn bản sửa đổi thì chương trình sẽ tiếp nhận học sinh đã được công nhận hoàn thành chương trình cấp tiểu học và có điểm kiểm tra công nhận trình độ từng kỹ năng ở lớp 5 đạt từ 6 điểm trở lên (do quận, huyện tự tổ chức) hoặc có điểm toàn năm từng kỹ năng từ 6 điểm trở lên (đối với quận, huyện không tổ chức kiểm tra công nhận trình độ) hoặc có trình độ A2 theo khung CEFR như: chứng chỉ Cambridge Flyer đạt 10/15 khiên hoặc TOEFL Primary Step 2 đạt 3/5 huy hiệu, hoặc cấp độ Quickmarch đạt Pass 3/5 Sao của PTE Young Learners thay cho cấp độ Breakthrough 48-53 (Breakthrough pass) của PTE Young Learners trong kế hoạch tuyển sinh đã ban hành trước đó.

Tiếp theo văn bản sửa đổi mục 3 khoản 3 về tuyển sinh vào lớp 6 Chương trình tích hợp với nội dung:

Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học theo chương trình tích hợp hoặc chương trình tiểu học của Bộ, có đủ năng lực tiếng Anh theo quy định thỏa một trong các điều kiện sau:

Theo hệ thống Pearson English: học sinh phải có chứng chỉ PTE cấp độ Quickmarch (Pas - số sao tối thiểu 3/5 sao)

Theo hệ thống Cambridge English: học sinh phải có chứng chỉ Flyer (số khiên tối thiểu 10/15 khiên).

Theo hệ thống ETS: học sinh phải có chứng chỉ TOEFL Primary bậc 2 với số huy hiệu tối thiểu là 3/4 huy hiệu (TOEFL Primary , Step 2, 3 badges).

Học sinh phải hoàn tất bài khảo sát năng lực tiếng Anh đầu vào của chương trình (Placement test).

Được biết, theo quy định của TP.HCM, việc tuyển sinh lớp 6 (trừ Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa) sẽ do Hội đồng tuyển sinh các quận huyện quyết định với hình thức phân tuyến theo địa bàn. Việc tuyển sinh thực hiện trong thời gian từ ngày 15/7 đến ngày 5/8.