Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM tập trung “gỡ vướng” cho các dự án nhà ở xã hội

(Dân sinh) - Trước những khó khăn trong việc triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, UBND TP.HCM đã có chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan tập trung tháo gỡ các vướng mắc liên quan về công tác đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Theo đó, UBND TP giao các sở ngành, UBND các quận - huyện và TP Thủ Đức khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững và chỉ đạo của UBND TP về triển khai đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu về tiến độ và quá trình thực hiện của các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn để phổ biến cho các sở ngành, UBND các quận - huyện và TP Thủ Đức theo dõi, quản lý hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo thực hiện xuyên suốt các chỉ tiêu của chương trình, kế hoạch về nhà ở xã hội mà TP đã đề ra; nghiên cứu, tham mưu phân khai chỉ tiêu nhà ở xã hội vào chương trình phát triển kinh tế, xã hội của TP để có cơ sở phân bổ chi tiêu hàng năm cho các dự án nhà ở xã hội làm cơ sở theo dõi, chỉ đạo điều hành. 

Đến năm 2030, TP.HCM dự kiến phát triển khoảng 6,58 triệu m2 sàn nhà ở xã hội, tương ứng khoảng 93.000 căn nhà. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025, thành phố sẽ phát triển 2,5 triệu m2 sàn (khoảng 35.000 căn nhà).

Đến năm 2030, TP.HCM dự kiến phát triển khoảng 6,58 triệu m2 sàn nhà ở xã hội, tương ứng khoảng 93.000 căn nhà. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025, thành phố sẽ phát triển 2,5 triệu m2 sàn (khoảng 35.000 căn nhà).

Đồng thời, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị có liên quan trước mắt tập trung nghiên cứu xử lý, tháo gỡ đối với nhóm dự án nhà ở xã hội đã có pháp lý rõ ràng, đầy đủ để nhà đầu tư sớm triển khai thực hiện dự án theo quy định.  

Đối với nhóm dự án có pháp lý phức tạp, vướng mắc (lưu ý các dự án đang triển khai thi công) thì cần nghiên cứu kỹ, tham mưu đề xuất giải pháp xử lý đảm bảo chặt chẽ về trình tự, thủ tục, đúng quy định pháp luật, định kỳ 2 tuần 1 lần, giao Văn phòng UBND TP bố trí lịch họp để UBND TP xem xét chỉ đạo xử lý cho từng dự án cụ thể. 

Cùng với đó, Sở Xây dựng tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo về dự án nhà ở xã hội sử dụng quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị.

Đồng thời, Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá lại quá trình triển khai Trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và dự án đầu tư xây dựng lại nhà chung cư cấp D trên địa bàn TP.