Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM tiết kiệm ngân sách gần 12,3 tỷ đồng

(Dân sinh) - Từ đầu năm năm đến nay, TP.HCM đã thực hiện phê duyệt thẩm tra quyết toán 60 hồ sơ dự án với tổng mức đầu tư hơn 4.200 tỷ đồng, giá trị quyết toán được phê duyệt là gần 3.500 tỷ đồng. Qua đó, tiết kiệm cho ngân sách gần 12,3 tỷ đồng.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10 HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đại biểu đã nghe UBND TP.HCM báo cáo kết quả thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2023.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2023, qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, TP.HCM đã thu hồi về ngân sách nhà nước 48,7/53,4 tỷ đồng, đã xử lý khác về kinh tế 57,7/57,9 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đã xử lý hành chính 69 tổ chức và 73 cá nhân. Thanh tra TP.HCM đã triển khai 4 đoàn kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng có liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại 4 đơn vị.

Quang cảnh kỳ họp. (Ảnh: Thành Nhân).

Quang cảnh kỳ họp. (Ảnh: Thành Nhân).

Ngoài ra, đã thực hiện phê duyệt thẩm tra quyết toán 60 hồ sơ dự án với tổng mức đầu tư hơn 4.200 tỷ đồng, giá trị quyết toán được phê duyệt là gần 3.500 tỷ đồng. Qua đó, tiết kiệm cho ngân sách gần 12,3 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo, Thường trực Ban chỉ đạo 167 đã trình UBND TP.HCM và Bộ Tài chính phê duyệt phương án xử lý của 12.891 địa chỉ nhà đất. Đến nay đã xử lý thu hồi 381 địa chỉ nhà đất với tổng diện tích đất là hơn 1,6 triệu m2.

Trong 6 tháng đầu năm, diện tích đất sử dụng sai mục đích, bỏ hoang hoá, có vi phạm pháp luật đã giảm hơn 213.600m2; diện tích đất sử dụng sai mục đích, vi phạm pháp luật, bỏ hoang hoá đã xử lý, thu hồi tăng hơn 72.000m2.

Đồng thời, TP tiếp tục thực hiện việc tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm của các tổng công ty nhà nước. Tổng số tiết kiệm chi phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại 47 doanh nghiệp thuộc TP, Quỹ phát triển nhà ở, Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm ước hơn 344,7 tỷ đồng.

Kết quả thực hiện việc giảm chi phí quản lý giá thành sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 66,7 tỷ đồng; tiết kiệm chi phí quản lý đầu tư xây dựng là hơn 278 tỷ đồng.