Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trên 80% người dân hài lòng về dịch vụ y tế

Trên 80% người dân hài lòng về dịch vụ y tế - căn cứ để cơ sở y tế và các nhà quản lý thay đổi.