Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều để ứng phó mưa lũ

Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, an toàn tài sản của nhà nước cũng như tài sản, tính mạng của nhân dân, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Cơ quan Thường trực phòng, chống thiên tai của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã có đê triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều trên địa bàn Thành phố, ứng phó với tình hình mưa lũ.

Theo văn bản số 3230/SNN-TLPCTT ngày 12/10/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội (Sở NN và PTNN) đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã có đê chỉ đạo phòng chuyên môn, UBND các phường, xã, thị trấn ven đê theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết, mực nước trên sông; tổ chức lực lượng và nghiêm túc thực hiện việc tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 06/01/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phát hiện và xử lý kịp thời sự cố ngay từ giờ đầu đảm bảo an toàn cho đê, kè, cống.

Thường xuyên kiểm tra diễn biến công trình đê, kè, cống, bờ, bãi sông trên địa bàn, kịp thời phát hiện các sự cố hư hỏng, khu vực sạt lở nguy hiểm để có biện pháp xử lý giờ đầu sự cố; báo cáo kịp thời các sự cố công trình đê điều về Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, Sở NN và PTNN để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố, Bộ NN và PTNT theo quy định.

TP. Hà Nội triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều để ứng phó tình hình mưa lũ.

TP. Hà Nội triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều để ứng phó tình hình mưa lũ.

Kiểm tra, rà soát, thống kê các công trình đê điều đã bị xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục; hoặc đang thi công dở dang và triển khai ngay các biện pháp để đảm bảo an toàn công trình, an toàn đê điều trong mùa lũ, bão năm 2023. – Phối hợp với các sở ngành, các đơn vị có liên quan chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho đê, các vị trí đê trọng điểm, xung yếu; đặc biệt lưu ý đối với các vị trí đê sát sông, có diễn biến sạt lở, các cống dưới đê; thường xuyên kiểm tra, rà soát, triển khai trên thực tế phương án bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu theo phương châm 4 tại chỗ; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện hộ đê để kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra.

UBND các quận, huyện, thị xã có đê quan tâm, phối hợp thực hiện chỉ đạo của Tành phố; thường xuyên tổng hợp kết quả thực hiện gửi về Sở NN và PTNT để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, năm 2023 được dự báo tình hình mưa lũ, bão có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Để chủ động trong công tác phòng, chống lụt, bão, bảo đảm an toàn đê điều, thực hiện chỉ đạo của Bộ NN và PTNT, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Sở NN & PTNT, Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội đã chỉ đạo các Hạt Quản lý đê phối hợp với Phòng Kinh tế các quận, huyện, thị xã triển khai tổng kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình đê điều trước lũ năm 2023; xác định các trọng điểm và các điểm đê điều xung yếu; trên cơ sở kết quả kiểm tra, lập phương án bảo vệ các trọng điểm, các điểm đê điều xung yếu, phương án hộ đê toàn tuyến trên địa bàn quản lý.

Cũng theo Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội, hiện nay, từ Thành phố đến các quận, huyện, thị xã đã triển khai trên thực tế Phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu đã duyệt: chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhân lực theo phương án để sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến bất thường trong mùa mưa, lũ năm 2023; tổ chức tập huấn cho các lực lượng tham gia công tác hộ đê (lực lượng xung kích, lực lượng tuần tra canh giác đê…); chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư trên các điếm canh đê, tổ chức và thực hiện nghiêm chế độ tuần tra canh gác bảo vệ đê theo quy định của tại Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 06/01/2009 của Bộ NN & PTNT, để phát hiện và xử lý kịp thời sự cố ngay từ giờ đầu, đảm bảo an toàn cho công trình đê, kè, cống; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt và báo cáo kịp thời khi có sự cố công trình đê điều xảy ra trong mùa mưa bão.