Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Triển lãm tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc

Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) phối hợp với Sở VHTT tỉnh Nghệ An vừa tổ chức khai mạc Triển lãm Tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An).

Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Đây là Lời hiệu triệu, lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hi sinh gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Đặc biệt trong những thời khắc cam go, ác liệt của dân tộc, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thấm sâu vào các tầng lớp nhân dân, biến thành sức mạnh đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vẻ vang.“Thực hiện lời dạy của Người, nhiều phong trào thi đua đã phát triển rộng khắp, thực sự là động lực to lớn, góp phần vào thắng lợi của hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Điển hình là các phong trào thi đua: “Tuần lễ vàng”; “Bình dân học vụ”… đến “Cờ Ba nhất” trong quân đội; “Gió Đại Phong” trong nông nghiệp; “Sóng Duyên Hải” trong công nghiệp; “Hai tốt” trong giáo dục; “Ba sẵn sàng” và “Năm xung phong” trong thanh niên…”, ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở (Bộ VHTTDL) phát biểu.

Đặc biệt trong hơn 35 năm Đổi mới, Đảng đã đề ra khẩu hiệu thi đua: “Tất cả vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Nhiều phong trào đã được phát động và thực hiện có hiệu quả như “Xóa đói, giảm nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”… Gần đây, cả nước đang tập trung triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào lớn: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”… Các phong trào thi đua đã gắn bó mật thiết với quyền và lợi ích của người dân, góp phần vào những thành tựu quan trọng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Theo ông Nguyễn Quốc Huy, cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc ý nghĩa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của Phong trào thi đua yêu nước; khẳng định giá trị và sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước qua từng giai đoạn cách mạng của Đảng và Nhân dân ta; từ đó củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

14123916

Triển lãm giới thiệu 74 tác phẩm tranh cổ động được tuyển chọn từ hơn 500 tác phẩm tranh cổ động của các họa sĩ chuyên và không chuyên trên toàn quốc tham dự Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) tổ chức. Thông qua ngôn ngữ hội họa và hình ảnh, màu sắc các tác phẩm tranh cổ động đã tuyên truyền về ý nghĩa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của Phong trào thi đua yêu nước; khẳng định giá trị và sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước qua từng giai đoạn cách mạng của Đảng và Nhân dân ta; tuyên truyền các phong trào thi đua, điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế-văn hóa, xã hội.

"Có nhiều tác phẩm tiêu biểu được giới thiệu tại triển lãm, có thể kể đến như: tác phẩm “Thi đua lập thành tích trong lao động sản xuất, công tác và học tập”, “Lập nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước” của tác giả Hà Huy Chương; tác phẩm “Tuổi trẻ thi đua đưa khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu” của tác giả Cao Tuấn Việt; tác phẩm “Thi đua là yêu nước” của tác giả Lê Thị Thanh… Qua cuộc triển lãm này góp phần lan tỏa phong trào thi đua yêu nước; cổ vũ toàn quân, toàn dân thi đua học tập, lao động sản xuất trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-văn hóa, xã hội của đất nước.…”, ông Nguyễn Quốc Huy nhấn mạnh.