Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Triệt xóa nhiều điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy

Bộ Công an đang mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên phạm vi toàn quốc trong đó, tăng cường đấu tranh, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.