Quay lại Dân trí
Dân Sinh

[TRỰC TIẾP] Quốc hội thảo luận về Luật Đất đai (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, ngày 3/11, Quốc hội dành toàn bộ thời gian làm việc để thảo luận về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).