Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trường hợp bị đình chỉ thi, bị trừ điểm bài thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM

Căn cứ tại khoản 5.11 tiểu mục 5 Mục VI Phụ lục VIII Công văn 1682/SGDĐT-KTKĐ năm 2023 quy định các hình thức xử lý đối với các trường hợp thí sinh tuyển sinh vào lớp 10 vi phạm quy chế thi, trong đó quy định các trường hợp thí sinh sẽ bị đình chỉ, bị trừ điểm thi khi phạm một trong các lỗi sau đây.

Ảnh minh họa. Nguồn internet.

Ảnh minh họa. Nguồn internet.

Trường hợp đình chỉ thi

Căn cứ tại khoản 5.11 tiểu mục 5 Mục VI Phụ lục VIII Công văn 1682/SGDĐT-KTKĐ năm 2023 quy định các hình thức xử lý đối với các trường hợp thí sinh tuyển sinh vào lớp 10 vi phạm quy chế thi trong đó quy định các trường hợp thí sinh sẽ bị đình chỉ khi phạm một trong các lỗi sau đây:

- Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi bài thi đó vẫn tiếp tục vi phạm Quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo;

- Mang vật dụng trái phép theo quy định tại Điều 14 Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT vào phòng thi;

- Đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi;

- Viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi;

- Có hành động gây gổ, đe dọa những người có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác;

Cán bộ Coi thi lập biên bản, thu tang vật (nếu có) và báo cáo Trưởng Điểm thi quyết định hình thức đình chỉ thi.

Nếu Trưởng Điểm thi không nhất trí thì báo cáo Trưởng ban Coi thi quyết định. Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho Cán bộ Coi và ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định.

Thí sinh bị đình chỉ thi chỉ được ra khỏi khu vực thi sau khi hết 2/3 (hai phần ba) thời gian làm bài thi tự luận.

Trường hợp bị trừ điểm bài thi

Căn cứ tại khoản 5.11 tiểu mục 5 Mục VI Phụ lục VIII Công văn 1682/SGDĐT-KTKĐ năm 2023 quy định các hình thức xử lý đối với các trường hợp thí sinh tuyển sinh vào lớp 10 vi phạm quy chế thi trong đó quy định các trường hợp thí sinh bị trừ điểm như sau:

- Thí sinh bị cảnh cáo trong khi thi bài thi nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm bài thi của bài thi đó;

- Cho điểm 0 (không): Bài thi được chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi; có hai bài làm trở lên đối với một bài thi; bài thi có chữ viết của hai người trở lên; những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định;

Việc trừ điểm bài thi nêu trên do Trưởng ban Chấm thi tự luận quyết định căn cứ báo cáo bằng văn bản của Trưởng môn chấm thi tự luận.

- Thí sinh bị đình chỉ thi bài thi nào sẽ bị điểm 0 (không) bài thi đó và không được tiếp tục dự thi các bài thi tiếp theo.

Xử lý đối với thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM đến muộnCăn cứ tại khoản 5.5 tiểu mục 5 Mục VI Phụ lục VIII Công văn 1682/SGDĐT-KTKĐ năm 2023 quy định các hình thức xử lý đối với các trường hợp thí sinh tuyển sinh vào lớp 10 vi phạm quy chế thi trong đó quy định xử lý đối với thí sinh đến muộn như sau:

Tất cả các trường hợp có mặt tại cổng Điểm thi chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi.

Trường hợp thí sinh đến cổng Điểm thi trễ trong thời gian cho phép, Trưởng Điểm thi chịu trách nhiệm xác định đủ điều kiện tham gia thi hay không. Nếu đủ điều kiện, Trưởng Điểm thi phân công thư ký lập biên bản theo thời gian có mặt tại cổng trường (gửi kèm hồ sơ coi thi) và phân công cán bộ coi thi dẫn thí sinh lên phòng thi.

Tất cả các trường hợp đến trễ mà được phép dự thi thì vẫn nộp bài theo thời gian thi quy định, không được cộng thêm thời gian.