Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tuyên Quang giải quyết việc làm cho hơn 18.000 lao động

(Dân sinh) - Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Tuyên Quang, từ đầu năm đến hết tháng 8, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho 18.406 lao động, đạt 82,9% kế hoạch năm.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong đó, có 11.251 lao động làm việc tại các ngành kinh tế tại tỉnh; 6.382 lao động đi làm việc tại các khu, cụm công nghiệp tại các tỉnh, thành phố trong nước; xuất khẩu lao động 773 người.

Các giải pháp tạo việc làm cho lao động được thực hiện hiệu quả gồm: Tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn, đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn; nâng cao chất lượng đào tạo nghề;

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp uy tín đến tuyển dụng lao động đi làm việc và xuất khẩu lao động;

Ngoài ra, khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế tạo việc làm tại chỗ để nâng cao thu nhập, giảm nghèo trên địa bàn...