Quay lại Dân trí
Dân Sinh

UBND TP. Cần Thơ trao tặng Cờ thi đua cho 17 tập thể dẫn đầu năm 2022

Ngày 1/3, UBND TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, triển khai, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2023. Theo đó, Sở LĐ-TB&XH TP. Cần Thơ là 1 trong 17 tập thể vinh dự nhận Cờ thi đua dẫn đầu năm 2022.

Tai Hội nghị, bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP. Cần Thơ cho biết,  trong những năm qua, lãnh đạo Sở đã xác định phải chú trọng công tác thi đua khen thưởng gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn là giải pháp hiệu quả của ngành LĐ-TB&XH TP. Cần Thơ. Đơn cử trong năm 2021, Sở là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.

Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ trao tặng Cờ thi đua cho các tập thể.

Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ trao tặng Cờ thi đua cho các tập thể.

Ngay từ đầu năm, ngành LĐ-TB&XH đã xây dựng Kế hoạch phát động thi đua năm 2022 trong ngành bám sát Chủ đề năm của thành phố Cần Thơ “Tập trung kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; thích ứng an toàn, linh hoạt để khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội thành phố”.

Đồng thời, Sở ban hành Kế hoạch thi đua chuyên đề của ngành, với nhiều phong trào thi đua thiết thực, gắn với nhiệm vụ trọng tâm của thành phố và ngành, như: Phát động phong trào thi đua “Cần Thơ chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau và công tác an sinh xã hội” giai đoạn 2021 - 2025; phát động phong trào thi đua Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính năm 2022 Chủ đề “Ngành LĐ-TB&XH tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số”; phát động thi đua sáng kiến, cải tiến về Chuyển đổi số ngành LĐ-TB&XH; phát động thi đua, hưởng ứng các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm 2022.

Cách làm nêu trên đã tạo hiệu ứng tập thể, được tất cả CCVC-NLĐ của ngành ủng hộ, hưởng ứng, cùng chung sức, đồng lòng hăng say trong thi đua và tích cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Năm 2022, Ngành LĐ-TB&XH TP. Cần Thơ đã gặt hái được một số kết quả như: Xếp hạng 9/63 tỉnh, thành về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tuớng Chính phủ; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 99,9%; đạt thứ hạng cao trong “Hội thi Đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin” do UBND thành phố tổ chức; xếp hạng Nhất toàn thành phố “Hội thi khảo sát kiến thức cải cách hành chính dành cho chuyên viên”; là đơn vị duy nhất của thành phố tổ chức thành công Hội thi “Đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số” trong công chức, viên chức của  gành tham gia.

Sở LĐ-TB&XH là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH.

Sở LĐ-TB&XH là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH.

Tổ chức tốt Chuỗi hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, trong đó, thành phố Cần Thơ là địa phương đầu tiên trong cả nước đã tổ chức Đoàn đến từng nhà thăm hỏi và ghi hình 29 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống trên địa bàn thành phố để xây dựng phim tư liệu, lưu lại những hình ảnh các Mẹ nhằm tuyên truyền, giáo dục thế hệ mai sau biết đến công lao to lớn và sự hy sinh thầm lặng cao cả của các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Đạt và vượt tất cả chỉ tiêu pháp lệnh, nhiệm vụ trọng tâm được Bộ LĐ-TB&XH, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố giao. Đặc biệt trong năm 2022, Sở thực hiện vượt 2/2 chỉ tiêu pháp lệnh của ngành trong số 17 chỉ tiêu chủ yếu của thành phố Cần Thơ: Tỷ lệ lao động qua đào tạo 80,42% (Nghị quyết giao 80%). Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,28% (giảm 1.009 hộ), tỷ lệ hộ nghèo còn 0,52% (còn 1.904 hộ), (Nghị quyết Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố giao giảm 0,2%).

Vượt 6/6 chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được Bộ LĐ-TB&XH và UBND thành phố giao: Tỷ lệ lao động qua đào tạo 80,42% (Kế hoạch giao 80%); mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,28%, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,52% (Kế hoạch giao giảm 0,2%); giải quyết việc làm 55.972 người (Kế hoạch giao 50.400) tăng 20,33% so với thực hiện năm 2021; tuyển sinh đào tạo nghề 47.911 người (Kế hoạch giao 45.000 người), tăng 19,42% so với thực hiện năm 2021; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề 61,27% (Kế hoạch giao 61%); số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp trẻ em 75, (Kế hoạch giao 74 xã, phường, thị trấn).

Vượt chỉ tiêu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công: Kế hoạch vốn năm 2022 được giao là 10.394 triệu đồng, Sở đã giải ngân 10.387 triệu đồng, đạt tỷ lệ 99,9% (Chỉ đạo của Chính phủ và Lãnh đạo thành phố: Phải giải ngân ít nhất 95% vốn đầu tư công).

Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đối với công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số duy trì và phát huy ngày càng tốt hơn công tác cải cách hành chính của ngành: Tất cả 4 quý trong năm 2022, Sở đều được đánh giá mức độ thực hiện công tác cải cách hành chính đạt mức “Xuất sắc”. 100% nhiệm vụ được giao trên hệ thống theo dõi, đôn đốc và báo cáo nhiệm vụ của UBND thành phố được thực hiện đúng và trước hạn; 100% thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn

Theo bà Trần Thị Xuân Mai, thời gian tới, Sở tiếp tục phát huy kết quả đạt được. Để thực hiện tốt hơn công tác thi đua khen thưởng, ngành tập trung thực hiện một số nội dung như:

Thứ nhất, tăng cuờng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua của ngành với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thực chất; kịp thời đổi mới phương thức đánh giá kết quả phong trào thi đua; đẩy mạnh thi đua toàn diện trên các lĩnh vực công tác của ngành, góp phần thúc đẩy hoàn thành xuất sắc, về đích sớm các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành được giao trong năm 2023.

Bà Trần Thị Xuân Mai – GĐ Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ phát biểu tại Hội nghị.

Bà Trần Thị Xuân Mai – GĐ Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ phát biểu tại Hội nghị.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch. Thường xuyên thực hiện các biện pháp tuyên truyền nhằm tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác thi đua khen thưởng, nhất là trong việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng kịp thời hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời cho các nhân tố, điển hình mới, kể cả khen thưởng thường xuyên, định kỳ, chuyên đề, đột xuất. Chú trọng khen thưởng công chức chuyên môn không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; viên chức, người lao động trực tiếp công tác chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng yếu thế (trẻ em nhiễm Dioxin, người tâm thần,…), nhân viên phục vụ, lái xe, bảo vệ… để kịp thời động viên, nêu gương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình dù ở bất kỳ vị trí việc làm nào hay được giao bất cứ nhiệm vụ nào cũng đều có cơ hội tham gia các phong trào thi đua gắn với thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến bằng nhiều hình thức, chú trọng hình thức tuyên truyền trực tuyến. Kịp thời phát hiện các nhân tố mới, mô hình mới, những tập thể, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua, có nhiều giải pháp, sáng kiến hay trong xây dựng đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị; đơn vị có nhiều sáng tạo, dẫn đầu trong các lĩnh vực công tác được giao.

Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, triển khai, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, triển khai, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Thứ tư, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát hoạt động của các Cụm thi đua, các phong trào thi đua; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế nếu có, đề xuất giải pháp thiết thực nhằm tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị trực thuộc Sở, các Cụm thi đua của ngành góp phần nâng cao chất lượng công tác thi đua, đảm bảo khen thưởng đúng đối tượng, đúng quy định, quan tâm động viên khen thưởng kịp thời các tập thể, người lao động trực tiếp công việc nặng nhọc, độc hại, đặc thù; các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, chuyên đề.