Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ươm mầm xanh hữu nghị

Vệc nhận nuôi những trẻ em nước bạn Lào của Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã góp phần tô thắm tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Lào