Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vi phạm nồng độ cồn bao nhiêu sẽ bị giữ xe?

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, tất cả các hành vi vi phạm giao thông đến nồng độ cồn đều có thể bị tạm giữ xe, và thời hạn tạm giữ xe tối đa là 7 ngày.

avartar

Nồng độ cồn là lượng cồn hiện diện trong một chất lỏng hoặc trong hơi thở của một người, được đo bằng đơn vị phần trăm (%) hoặc theo đơn vị đồng phân (promille, ‰). Nồng độ cồn càng cao thì khả năng gây tai nạn khi tham gia giao thông càng lớn.

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, tất cả các hành vi vi phạm giao thông đến nồng độ cồn đều có thể bị tạm giữ xe, và thời hạn tạm giữ xe tối đa là 7 ngày.

Cụ thể, các trường hợp người điều khiển phương tiện xe máy khi tham gia giao thông sẽ bị giữ xe khi trong hơi thở hoặc máu có nồng độ cồn vượt quá 0.25 mg đến 0.4 mg/1 lít khí thở hoặc từ 50 mg đến 80 mg/100 ml máu.

Người điều khiển phương tiện giao thông mà trong hơi thở hoặc trong máu có nồng độ cồn vượt quá 0.4 mg/1 lít khí thở hoặc từ 80 mg/100 ml máu.

Còn đối với ô tô:

+ Chưa vượt quá 50miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở;

+ Vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở

+ Vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở

Người vi phạm nồng độ cồn bị tạm giữ xe phải đến nhận xe theo đúng thời hạn quy định. Nếu quá thời hạn này mà không đến lấy xe, xe máy của bạn có thể bị xử lý theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định 31/2020/NĐ-CP.

Theo đó, trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm giữ, nếu người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng thì người đã ra quyết định tạm giữ phải thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng của cơ quan trung ương hoặc địa phương nơi tạm giữ phương tiện, và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền tạm giữ.

Sau khi hết 30 ngày, kể từ ngày niêm yết công khai, thông báo cuối cùng trên phương tiện thông tin đại chúng, nếu người vi phạm không đến nhận hoặc không xác định được người vi phạm thì người có thẩm quyền phải ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính để xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau khi phương tiện bị ra quyết định tịch thu, phương tiện được xác lập quyền sở hữu toàn dân và bị xử lý theo trình tự, thủ tục quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản liên quan.