Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Việc nhẹ lương cao - Chỉ có thể là lừa đảo

Làn sóng vượt biên theo lời hứa hẹn “việc nhẹ lương cao”, nhiều người cả tin, rời bỏ quê hương ra đi. Thế nhưng đi thì dễ, còn về thì thật khó.