Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Xây dựng tổ chức Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện

(Dân sinh) - Ngày 12/9, Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội NCT Việt Nam.

hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội NCT Việt Nam.

hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội NCT Việt Nam.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số ban, ngành Trung ương và gần 4 nghìn đại biểu tại các điểm cầu trong cả nước.

Theo Hội NCT Việt Nam, sau 10 năm thực hiện mô hình thí điểm hội NCT cấp tỉnh, huyện tại 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã cho thấy rõ kết quả tích cực. Công tác bảo vệ, chăm sóc NCT ngày càng được phát huy; nhận thức của cán bộ, đảng viên và cộng đồng về vị trí của hội NCT được nâng cao; tổ chức bộ máy, cán bộ hội được củng cố, kiện toàn, thực hiện tốt hơn vai trò đại diện cho quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của NCT; động viên NCT chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, tăng cường sự đồng thuận xã hội, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị tốt đẹp của văn hóa gia đình, cộng đồng dân tộc…

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam chủ trì hội nghị.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương quán triệt các nội dung Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của NCT Việt Nam.

Theo đó, để tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò NCT, xây dựng Hội NCT Việt Nam đáp ứng yêu cầu tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu cấp uỷ, tổ chức đảng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với Hội NCT Việt Nam và công tác NCT.

Quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện nghiêm quan điểm, chủ trương, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về NCT.

Cùng với đó, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật phù hợp với chất lượng dân số, tuổi thọ trung bình ngày càng tăng và tốc độ già hoá dân số. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Hội NCT Việt Nam tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng hội vững mạnh, thực hiện tốt vai trò đại diện quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên…

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu TP. Hà Nội.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu TP. Hà Nội.

Kết luận số 58-KL/TƯ cũng nêu rõ việc đồng ý chủ trương xây dựng tổ chức Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện. Căn cứ nhu cầu, tình hình, điều kiện thực tế, ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương xem xét việc thành lập Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện và quyết định số biên chế làm việc trong biên chế của địa phương; tạo điều kiện để Hội hoạt động hiệu quả.

Hội nghị cũng đã nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam, lãnh đạo Bộ Nội vụ phổ biến một số chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc phát huy vai trò NCT, công tác xây dựng hội và đội ngũ cán bộ hội. Đồng thời chia sẻ một số kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện triển khai Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng.

Đại biểu tại các điểm cầu bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Hội NCT các cấp. Khẳng định Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã góp phần hoàn thiện xây dựng tổ chức Hội NCT hoàn chỉnh ở cả bốn cấp hội, tạo điều kiên thuận lợi cho việc triển khai thực hiện công tác hội NCT hiệu quả. Đồng thời, kiến nghị những giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức hội NCT…

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam đánh giá cao vai trò của Hội NCT các cấp thời gian qua. Đồng thời đề nghị Hội NCT các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đúng, trúng Kết luận số  58-KL/TW nhằm tạo được niềm tin, uy tín đối với cấp ủy, chính quyền địa phương. Chủ tịch Hội NCT Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn các ban, bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, chia sẻ, động viên để NCT thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra…