Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Yên Bái: Giá trị sản xuất công nghiệp 11 tháng tăng 9,4%

(Dân sinh) - Theo Sở Công Thương tỉnh Yên Bái, tính đến hết tháng 11/2022, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh Yên Bái đạt 14.150 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính đến hết tháng 11/2022, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh Yên Bái  đạt 14.150 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính đến hết tháng 11/2022, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh Yên Bái đạt 14.150 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) tháng 11 năm 2022 ước đạt 1.894 tỷ đồng, tăng 0,7 % so với tháng trước. Lũy kế 11 tháng giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) ước đạt 19.357 tỷ đồng, ước theo giá so sánh 2010 đạt 14.150 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2021, bằng 100,3% kịch bản, đạt 91,3% kế hoạch năm .

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 11/2022 tăng 9,08% so với tháng trước và tăng 13,83% so với tháng 11/2021. Tính chung 11 tháng năm 2022, chỉ số công nghiệp toàn ngành tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, ngành khai khoáng giảm 18,73%, làm giảm 2,24 điểm phần trăm trong mức tăng chung; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,9%, đóng góp 4,8 điểm phần trăm; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng tăng 41,14%, đóng góp 7,13 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,43%, đóng góp 0,11 điểm phần trăm.

Một số sản phẩm chính có giá trị và chỉ số sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ: Điện thương phẩm ước đạt 1.064,3 triệu KWh, tăng 4,3%; Điện sản xuất ước đạt 2.162,5 triệu KWh tăng 50%; Đá CaCO3 hạt + bột ước đạt 1.645.463 tấn tăng 19,2%; Ván ép ước đạt 519.750m3 tăng 269%.

Một số sản phẩm có mức giảm so với cùng kỳ như: Xi măng +Clinker ước đạt 2.177.665 tấn giảm 8,2%, Quặng sắt và tinh sắt chưa nung kết giảm 43,97%; ống thép cán đạt 19.180 tấn giảm 27%...