Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Yêu cầu về hồ sơ đăng kiểm xe từ ngày 22/3/2023

Theo khoản 2 Điều 1 Thông tư 2/2023/TT-BGTVT, chủ xe phải khai báo thông tin và cung cấp giấy tờ sau đây để lập Hồ sơ phương tiện (trừ trường hợp kiểm định lần đầu để cấp Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định có thời hạn hiệu lực 15 ngày).

Ngày 21/3/2023, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 2/2023/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 16/2021/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Theo khoản 2 Điều 1 Thông tư 2/2023/TT-BGTVT, chủ xe phải khai báo thông tin và cung cấp giấy tờ sau đây để lập Hồ sơ phương tiện (trừ trường hợp kiểm định lần đầu để cấp Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định có thời hạn hiệu lực 15 ngày).

Hồ sơ đăng kiểm xe từ ngày 22/3/2023 như sau:

infographic 6 (1)