Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên tại TPHCM năm học 2023 - 2024

Mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) của đối tượng tham gia BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2023 - 2024 tại các trường học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau.

Sở Giáo dục và Đào tạo và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Hướng dẫn 4103/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 1/8/2023 thực hiện bảo hiểm y tế HSSV năm học 2023 - 2024 tại các trường học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế HSSV năm học 2023 - 2024 tại các trường học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

HSSV đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), trừ những em đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và những HSSV là người nước ngoài không được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

Lưu ý, HSSV đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tham gia đóng BHYT tại trường đang theo học, không tham gia BHYT hộ gia đình.

Theo đó, mức đóng BHYT HSSV tại TPHCM năm học 2023 - 2024 bằng 4,5% mức lương cơ sở (x) số tháng tương ứng thời hạn sử dụng của thẻ BHYT (Mức lương cơ sở từ 1/7/2023 là 1,8 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 24/2023/NĐ-CP)

Lưu ý:

Đối với trường hợp HSSV năm đầu cấp hoặc đã tham gia BHYT gián đoạn trong năm học trước thì tham gia BHYT ngay từ đầu năm học.

Khi Nhà nước điều chỉnh mức lương cơ sở, tỷ lệ đóng BHYT, người tham gia và ngân sách nhà nước không phải đóng bổ sung hoặc không được hoàn trả phần chênh lệch do điều chỉnh đối với thời gian còn lại mà người tham gia đã đóng BHYT.

Bài liên quan

Chuyên trang Dân sinh
Chuyên trang Dân sinh